BA_L_syst1 Litevština: výklad systému I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Eva Křivánková (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 G11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Strukturnělingvistický výklad soustavy litevského jazyka. Celý výklad je rozložen do 2 semestrů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
popsat základní fonologický materiál litevštiny;
vysvětlit základní morfonologické změny litevského slova;
charakterizovat základní gramatické kategorie litevského substantiva, adjektiva a verba.
Osnova
 • Pojem jazykového systému.
 • Fonologický materiál litevského jazyka.
 • Fonologický a morfonologický systém litevštiny.
 • Základní gramatické kategorie litevského substantiva, adjektiva a verba.
 • Paradigmata litevské deklinace a konjugace.
 • Slovesná kmenotvorba.
Literatura
 • A grammar of modern Lithuanian : Dabartines lietuviu kalbos gramatika. info
 • Další materiály poskytne vyučující
 • GRUMADIENE, Laima a Vida ŽILINSKIENE. Frequency dictionary of modern written Lithuanian. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 1998. xxxvi, 474. ISBN 9986-479-39-8. info
 • MATHIASSEN, Terje. A short grammar of lithuanian. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1996. 256 s. ISBN 0-89357-267-5. info
 • AMBRAZAS, Vytautas. Grammar of modern Lithuanian. Vilnius: Mokslo ir enciklopediju leidykla, 1994. 742 s. ISBN 5-420-01007-0. info
Výukové metody
Teoretický výklad.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele
Kontakt: Mgr. Eva Křivánková Ústav jazykovědy FF MU e-mail: ave.krivankova@gmail.com
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/BA_L_syst1