BA_Mg1 Litevská literatura

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 C31
Předpoklady
Bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět vysvětluje hlavní tendence vývoje litevské moderní literatury od konce 19. století po současnost.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit vývoj novodobé literatury Litvy (19.-21. st.).
Osnova
 • 1.Kulturní a civilizační identita Litvy na začátku 19. st.
 • 2.Hnutí národního obrození: sociální, jazykové a kulturní pozadí.
 • 3.Litevská literatura a literatura Litvy.
 • 4.Zakladatelé národní literatury.
 • 6.Institucionalizace národní literatury
 • 7.Národní literatura a školství.
 • 8.Literární klasika, moderna a avantgarda: historický rámec.
 • 9.Literární klasika, moderna a avantgarda: podstata definic.
 • 10.Literatura v 1918-1939
 • 11.Exil v litevské literatuře.
 • 12.Literatura v sovětské Litvě
 • 13.Nejnovější litevská literatura
 • ABRUTYTĖ, Neringa. Nerinžina emka a jiné básně. Translated by Eva Seitlová. Vydání první. Brno: Větrné mlýny, 2012.
 • AVYŽIUS, Jonas. Ztracený domov. Praha: Lidové nakladatelství, 1976.
 • BALTUŠIS, Juozas. Balada o Jůzovi. Praha: Lidové nakladatelství, 1982.
 • BORUTA, Kazys. Baltaragisův mlýn, Praha: Odeon, 1987.
 • GIRA, Vytautast Sirijos. Ráj v červeném dřevu. Plzeň: Vyšehrad, 1981.
 • GRANAUSKAS, Romualdas. Obětování býka; Život pod javorem. Praha: Odeon, 1990. [Každý titul z této knihy se pro účely tohoto kurzu počítá samostatně.]
 • IVANAUSKAITĖ, Jurga, Čarodějnice a déšť, Praha 2006
 • KRĖVĖ-MICKEVIČIUS, Vincas. Dainavské pověsti. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.
 • KUNČINAS, Jurgis. Tūla. Translated by Věra Kociánová. Vydání první. Pecka: Věra Kociánová - Venkovské dílo, 2017.
 • MYKOLAITIS-Putinas, Vincas. Ve stínu oltářů, Praha 1959.
 • RADZEVIČIŪTĖ, Undinė. Baden Badeno nebus (přeložila Zuzana Seménková, rukopis na vyžádání)
 • ŠALTENIS, Saulius. Ořechový chléb. Praha: Lidové nakladatelství, 1984.
 • ŠEPETYS, Rūta [Sepetysová, Ruta]. V šedých tónech. Translated by Petr Eliáš. 1. vyd. V Praze: CooBoo, 2013
 • ŠLEPIKAS, Alvydas. Jmenuji se Maryte. Translated by Věra Kociánová. Vydání první. Praha: Odeon, 2020.
 • Ukázky soudobé litevské prózy (pro účely tohoto kurzu počítáno jako jedna kniha): GAVELIS, Ričardas, „Možná“, přeložila Tereza Kabeláčová (Plav, 2018, č. 3 nebno rukopis na vyžádání u vyučujícího); GAVELIS, Ričardas, "Paměti mladého člověka" (Plav, 2018, č. 3); KONDROTAS, Saulius Tomas, „Červená liška“ (přeložila Aneta Petrová, rukopis na vyžádání u vyučujícího); „Život podle Josefa“ (přeložila Jana Karmazinová, rukopis na vyžádání); KONDROTAS, Saulius Tomas, "Sběratel" (Plav, 2018, č. 3).
Literatura
  povinná literatura
 • "Plav", 2008, č. 9.
 • "Plav", 2018, č. 3
Výukové metody
Přednášky, samostatná četba, diskuze.
Metody hodnocení
Studenti musí přečíst 4 litevská literární díla a ke každému vypracovat písemný referát. Zaslání referátů je podmínkou pro přístup k závěrčné písemné zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/BA_Mg1