BA_Mg2 Lotyšská literatura

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (přednášející)
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (cvičící)
Garance
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý pátek 12:00–15:40 G11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s vývojem lotyšské literatury od konce 19. st. po současnost. Obdrží seznam literárních děl k četbě a k procvičení schopnosti analyzovat je jako literární dílo ve vývojovém a v dobovém kulturním kontextu.
Výstupy z učení
Identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period vývoje lotyšské literatury; vyjmenovat nejdůležitější díla nejvýznamnějších lotyšských autorů, popsat je a identifikovat žánrovou příslušnost; k závěrečnému testu je třeba přečíst alespoň dvě díla z období do roku 1940, dvě z období 1940-1990 a dvě vydané po roce 1990; prokázat schopnosti analyzovat díla lotyšské literární tvorby ve vývojovém a dobovém kulturním kontextu.
Osnova
  • 1. Romantismus a novoromantismus 19. století a začátku 20. století. Poruks, Skalbe, Aspazija, Rainis. 2. Moderní směry do roku 1918 (dekadence, symbolismus, impresionismus). Virza, Akuraters, Jaunsudrabiņš. 3. Realismus do roku 1918. Blaumanis, Brigadere, Upīts. 4. Moderní próza 20. a 30. let. Ezeriņš, Ādamsons, Upīts, Lācis. 5. Meziválečná básnická avantgarda (expresionismus, futurismus, imažinismus). Čaks, Sudrabkalns, Skujiņa. 6. Literární pozitivismus Ulmanisova období. Literatura za německé okupace. Virza, Veselis, Grīns. 7. Literatura v exilu, tradicionalismus a modernismus. Pekelná kuchyně, Eglītis, Zīverts. 8. Období socialistického realismu. Upīts, Lācis, Sudrabkalns. 9. Poezie 60.-80. let 20. století. Vācietis, Ziedonis, Belševica, Čaklais, Zālīte. 10. Próza 60.-80. let 20. století. Bels, Ezera, Zariņš, Skujiņš. 11. Poezie po obnovení nezávislosti. Skujenieks, Bērziņš, Langa, Vērdiņš. 12. Próza po obnovení nezávislosti. Repše, Ikstena, Ābele, Bankovskis, Kalniete.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemní test, zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/BA_Mg2