BA_Mg4 Estonská literatura

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aino Saavaste (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Tento předmět je určen pro magisterské studenty oboru Baltistika. Nemá žádné jiné prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s dějinami estonské literatury ve 20. století a vybranými trendy století jednadvacátého.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu:
- bude schopný orientovat se v hlavních proudech estonské literatury 20. století,
- dokáže charakterizovat hlavní autory tohoto období a interpretovat jejich vybraná díla,
- bude vědět, jaké jsou hlavní trendy současné estonské literatury a kde o nich čerpat informace,
- získá přehled o překladech z estonštiny do češtiny
Osnova
 • 1. Estonsko mezi dvěma revolucemi (1905-1917)
 • 2. Dvacáté roky
 • 3. Třicáté roky, válka a příčiny rozdělení estonské literatury
 • 4. Padesátá a šedesátá léta
 • 5. Sedmdesátá léta
 • 6. Osmdesátá a devadesátá léta
 • 7. Trendy v současné estonské literatuře
 • Hlavní osnova předmětu bude doplněna o přednášky na specifická témata.
Literatura
  povinná literatura
 • HEBEDOVÁ, Petra a Lucie HOFÍRKOVÁ. Estonsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 131 s. Stručná historie států ; sv. 80. ISBN 978-80-7277-468-5. info
 • Slovník pobaltských spisovatelů : estonská, litevská a lotyšská literatura. Edited by Naděžda Slabihoudová - Alena Vlčková - Pavel Štoll. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2008. 307 s. ISBN 9788072773749. info
 • SLABIHOUDOVÁ, Naděžda. Stručný přehled estonské literatury. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Balt-East, 2003. 102 s. ISBN 8086383237. info
 • Nádherné stromy lásky : z milostné poezie baltických básnířek. Praha: Lidové nakladatelství, 1988. info
 • VALTON, Arvo. Dům plný přízraků. Praha: Lidové nakladatelství, 1983. info
 • UNT, Mati. Než přijde vlkodlak. Praha: Svoboda, 1981. info
 • Zvony v jezerech : deset estonských básníků. Edited by Vladimír Macura. Praha: Československý spisovatel, 1977. info
  doporučená literatura
 • ALEKSEJEV, Tiit. Cesta do svaté země (Příběh z první křížové výpravy)
 • KAPLINSKI, Jaan. Křídla zvedají stíny.
 • Macura, Vladimír. Anton Hansen Tammsaare aneb Cesta za epopejí. Praha: Balt-East, 1999.
 • KALDA, Maie. Eesti Pagulaskirjandus, 1944-1992. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 1995.
 • KOVÁŘ, Michal. Estonská literatura v Čechách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 464. ISBN 978-80-210-8655-5. info
 • FRIEDENTHAL, Meelis. Včely. Translated by Petra Hebedová. Vydání první. Praha: Dybbuk, 2016. 223 stran. ISBN 9788074381379. info
 • KIVIRÄHK, Andrus. Muž, který rozuměl hadí řeči. Translated by Naděžda Slabihoudová. Vyd. 1. Zlín: Kniha Zlin, 2011. 381 s. ISBN 9788087162781. info
 • ŠVEC, Luboš a Pavel ŠTOLL. Dějiny pobaltských zemí. Edited by Vladimír Macura. Praha: Lidové noviny, 2001. 423 s. ISBN 8071061549. info
 • ANNUS, Epp. Eesti kirjanduslugu. Tallinn: Koolibri, 2001. 703 s. ISBN 9985011279. info
 • GAILIT, August. Drsné moře. Translated by Naděžda Slabihoudová. 1. vyd. Praha: Práce, 1989. 201 s. ISBN 8020801928. URL info
 • VETEMAA, Enn. Klíč k určování rusalek, neboli, Úvod do naiadologie. Translated by Vladimír Macura. 1. vyd. Praha: Lidové nakladatelství, 1987. 205 s. URL info
 • SIRGE, Rudolf. Stud. Praha: Práce, 1981. info
 • ALVER, Betti. Hrom je můj bratr. Praha: Mladá fronta, 1980. info
 • PAROLEK, Radegast. Srovnávací dějiny baltických literatur : od nejstarších dob do současnosti. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1978. 126 s. info
 • TAMMSAARE, Anton Hansen. Dva rody z Vargamäe. Praha: Svoboda, 1976. info
 • LUTS, Oskar. Jaro uniCZbk196100755. 1. vyd. Praha: Svět sovětů, 1961. 360, [2] s. info
Výukové metody
přednáška, samostatná a společná četba, samostatné referáty
Metody hodnocení
průběžná příprava (společná četba) (20% hodnocení), samostatný referát během semestru (25% hodnocení), závěrečný referát (25% hodnocení) a test (30% hodnocení)
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.