BA_MgF2 Finština v systémových souvislostech II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Absolvování BA_MgF1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o druhou část dvousemestrálního cyklu, který je věnován otázkám jazykového systému finštiny. Student v něm má získat přehled o vývoji standardního jazyka a jeho socio-kulturního postavení. Je schopen interpretovat texty k těmto okruhům.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by měl student mít přehled o vývoji finštiny jako spisovného jazyka, znát základní metody a pojmy sociolingvistiky a umět je aplikovat na finskou situaci. Výuka probíhá primárně formou samostatného čtení vybraných textů a jejich následného rozboru v semináři. Studenti by se měli zlepšit ve schopnosti číst a analyzovat finský odborný text.
Osnova
  • dějiny národního jazyka (konstituování spisovného jazyka v kulturně-historických podmínkách národa i území)
  • postavení národního jazyka (dialektické a sociolektické rozvrstvení, charakteristické rysy jednotlivých útvarů)
  • četba a interpretace odborných textů
Literatura
  • Hakulinen, Auli et al.: Iso suomen kielioppi. Helsinki: SKS, 2004.
  • Literaturu průběžně zadává vyučující
  • HÄKKINEN, Kaisa. Suomen kielen historia. Turku: [Turun yliopisto], 2008. 243 s. ISBN 9789512935970. info
Výukové metody
Přednášky, skupinová práce v seminářích, četba.
Metody hodnocení
Písemná zkouška je zaměřena na ověření znalosti hlavních teorií, konceptů a metodologie dané disciplíny.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.