BA_MgF5 Finská konverzace

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Elina Elli Johanna Kulmala, MA (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 G32
Předpoklady
BA304F Finský kurs B6: praktikum
Kurz je určen pro studenty studijního oboru Baltistika magisterského stupně (absolventy kurzu BA_F6). V jiných případech je nutný souhlas učitele.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz praktické finštiny pro studenty magisterské Baltistiky, je určen k udržování a prohlubování jazykových dovedností, zejména v mluveném projevu. Studenti by v něm také měli pracovat na rozšiřování své aktivní slovní zásoby.
Výstupy z učení
Cílem kurzu je zlepšit a prohloubit studentovy jazykové schopnosti a to zejména v mluveném projevu. Na konci kurzu by měl student ovládat slovní zásobu z nových oblastí a být schopen konverzovat na velmi různorodá témata.
Osnova
  • diskuze na různá témata
  • poslech a porozumění mluvenému slovu
  • procvičování slovní zásoby
Literatura
  • studijní materiály dodá vyučující
  • KORHONEN, Petra a Doris KUNZELMANN. Suomea jokaiseen päivään : sanastoharjoituksia suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville. Helsinki: Finn Lectura, 2005. 120 s. ISBN 9517921837. info
Výukové metody
účast v hodinách, cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
účast v hodinách, ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Finština
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/BA_MgF5