BA_MgL3 Litevština: překladová cvičení

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (cvičící)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 L34
Předpoklady
Výborná znalost litevštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozšířovat překladatelské a tlumočnické dovednosti studentů.
Výstupy z učení
Schopnost konsekutivního překládání mluveného litevského projevu. Schopnost překládání odborného filologického textu z litevštiny. Schopnost překládání literárního litevského textu.
Osnova
  • Překlad odborného lingvistrického textu. Překlad novinového článku. Peklad právního textu. Tlumočení v reálné situaci.
Literatura
  • Lietuviu kalbos žodynas. Edited by Vytautas Vitkauskas. Vilnius: Lietuviu kalbos instituto leidykla, 2002. xxii, 1158. ISBN 9986668387. info
  • NORKAITIENE, Milda, Rita ŠEPETYTE a Zita ŠIMENAITE. Mokomasis lietuviu kalbos žodynas. Vilnius: Baltos lankos, 2000. 549 s. ISBN 9955-00-062-7. info
  • GRUMADIENE, Laima a Vida ŽILINSKIENE. Frequency dictionary of modern written Lithuanian. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 1998. xxxvi, 474. ISBN 9986-479-39-8. info
Výukové metody
Práce na seminářích, samostatná práce, samostatná četba, cvičení s učitelem.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Litevština
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/BA_MgL3