BA_MgP Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předložení a přijetí práce je nutnou podmínkou připuštění k magisterské státní závěrečné zkoušce z baltistiky.
Výstupy z učení
Po udělení zápočtu z tohoto kurzu může student přistoupit k obhajobě diplomové práce běham státních zkoušek.
Osnova
  • Tematika prací vychází z aktuální nabídky Ústavu a každoročně se obměňuje. Student může navrhnout i téma vlastní. Konzultantem práce mohou být vedle učitelů oboru i další učitelé fakulty nebo odborníci z praxe.
Literatura
  • Doporučená literatura se mění podle témat prací.
Výukové metody
samostatná práce pod vedením učitele
Metody hodnocení
ústní rozprava nad prací
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: konzultace.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/BA_MgP