CJA008 Czech Literature of the 19th century

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (plus 2 credits for an exam). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Pavlína Dušková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
CJA008/01: Mon 10:00–11:40 B2.51, M. Fránek
CJA008/02: Thu 10:00–11:40 C11, M. Fránek
Prerequisites (in Czech)
CJA004 Úvod do st. lit. - sem.
CJC020 Úvod do studia literatury
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 44 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 42/44, only registered: 0/44
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
This literary-historical course in the Bachelor s degree is outlined as a complementation of a lecture on 19th century Czech literature. The sessions are devoted to authors and problems of Czech literature in a comparative perspective, in relation to Czech literature of different periods as well as in relation to other literatures, i.e. from Josef Dobrovský s generation to a coming of Czech modern movement generation. Tendencies and works which were less influent or neglected for various reasons are also mentioned. Sessions are based on topics of students essays which have both encyclopedic and interpretative character; session include explication and discussions.
At the end of the course students should be able to: make the selection of primary sources in convenient publications (critical ones) and the orientation in secondary sources as well as their independent work. At the end of the course students should be able to: - enlarge their knowledge of issues concerning the 19th century of Czech literature;
- are familiar with specialized literature and methodology; - check their interpretative skills;
- are familiar with basic findings and methodological procedures of related disciplines;
- are able to apply acquired knowledge and skills when creating scientific texts.
Syllabus
 • dr. Urválková:
 • This course is based on the interpretations of selected Czech works of poetry, fiction and drama written at the end of the 18th century and throughout the 19th century. Literary-theoretical knowledge and skills will be deepened and used to better comprehension of the literary-historical background in the 19th century. Special attention will be paid to issues of transformation of various genres and dominant literary styles and tendencies; period literary critical receptions will be also mentioned. Reflections of literature on the subject are part of the course.
 • dr. Fránek:
 • This seminary is focused on basic developement tendencies in the 19th century Czech literature - from the beginnings of the "Revival Period" untill 1880s (with regard to european context). The lecture will be based on analysis of particular works typical for certain periods.Topics of this course are following: intoduction into problematics and secondary literature, beginnings of the "Revival Period" and an argument about its character, delimitation of trends classicism, pre-romantism, romanticism, biedermeier and identification of their influences in poetry, prose and drama, the Máj generation, the Lumír and Ruch model, features of realism in prose and drama of the second half of the 19th century. In this seminar will be discussed cultural-historical context in general and also acceptance of studied works by people of those times.
 • Mgr. Vokřínek:
 • The content of this seminary will be the interpretation of significant works of literature from the beginnings of the "Revival Period" untill 1880s, with emphasis on the aspect of the comparison, allowing development uderstand in the historico-literary causal contexts. Will also take account of the cultural context of the European literature.
Literature
  required literature
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • Haman, Aleš. Trvání v proměně. Vyd. 1. Praha : Arsci, 2007. 370 s. ISBN 978-80-86078-71-7
  recommended literature
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
 • ZEMAN, Milan. Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. 1 [1986, SPN]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku [24503]. V Praze: Československý spisovatel, 1985. info
  not specified
 • Československá akademie věd (Praha : 1952-1992). Ústav pro česko. Dějiny české literatury. 2, Literatura národního obrození. Edited by Felix Vodička, Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 684 s. info
 • BRABEC, Jiří [literární histori. Dějiny české literatury. 3, Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Edited by Miloš Pohorský. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961. 631 s. info
 • NOVÁK, Jan Václav and Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • HAMAN, Aleš. Česká literatura 19. století a evropský kontext. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1999. 182 s. ISBN 80-7082-548-0. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Český román sklonku 19. století. Praha: Academia, 1967. info
 • VODIČKA, Felix. Struktura vývoje. Souborné 1. vyd. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1969. 360 s. info
 • KREJČÍ, Karel. Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha: Československý spisovatel, 1975. info
 • MAREK, Jaroslav. Česká moderní kultura. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 1998. 335 stran. ISBN 8020406743. info
 • KUSÁKOVÁ, Lenka. Krásná próza raného obrození. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 234 s. ISBN 8024606224. info
Teaching methods
Seminars, 1½ hours per week; a reading of the disscus topic, a short oral presentation of reports, a written summary of the reports; a collective interpretation, class discussion, e-learning support.
Assessment methods
Assesment: essay and active participation in the discussions. Exam will be based on interpretation of historical development of particular period (to the extent of the textbook Lehár, Jan a kol.: Česká literatura od počátků k dnešku), knowledge of recommended primary literature and analyses of the works read by student.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Seminář souvisí s přednáškou Česká literatura 19. století, celý kurs je uzavřen zkouškou. Podmínkou přístupu ke zkoušce je splnění podmínek pro uzavření semináře.
The course is taught annually.
Credit evaluation note: Zápočet, 2 kr., určeno výhradně pro zahraniční studenty.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/CJA008