CJA041 Historická mluvnice češtiny

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kateřina Davidová (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 D32
Předpoklady
CJA001 Úvod do stud. česk. jaz. && CJA002 Fonet., fonol., teor.prav. && CJA005 Úvod do stsl. a slav. II && CJA010 Souč. č. j. – syntax
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář má na programu hláskoslovnou a morfologickou analýzu staročeských textů. Jeho cílem je schopnost rekonstruovat postupný vývoj hláskových podob a morfologických forem během celého tisíciletí existence češtiny. Předmětem analýzy jsou transliterované staročeské památky.
Osnova
 • Transliterace a transkripce staročeského textu.
 • Procvičování hláskoslovné a morfologické analýzy staročeského textu nízkého stylu.
Literatura
  neurčeno
 • LAMPRECHT, Arnošt a Jaroslav BAUER. Historická mluvnice češtiny. Edited by Dušan Šlosar. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 423 s. URL info
 • BĚLIČ, Jaromír, Adolf KAMIŠ, Karel KUČERA a Václav KŘÍSTEK. Malý staročeský slovník. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 707 s. URL info
 • GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. 2., nezm. vyd. Praha: Academia, 1970. xxx, 674. info
 • GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. V Praze: nákladem České grafické akciové společnosti Unie, 1904. 632 s. info
 • Staročeský slovník. Na-Přědložený. Praha 1968-2000 (slovníková hesla vycházejí postupně v sešitech).
Výukové metody
Základem semináře je analýza staročeského textu, studenti jsou povinni připravovat se do výuky (samostudium konkrétní odborné literatury včetně elektronických zdrojů (Vokabulář webový ap.), nebo e-learningová metoda, a to v závislosti na přístupu jednotlivých vyučujících). Znalosti studentů jsou v hodinách prověřovány většinou ústně, případně písemnými cvičeními.
Metody hodnocení
Předpokladem pro získání zápočtu je písemná analýza úryvku transliterovaného staročeského textu spočívající: v jeho transkripci, v určení hláskového vývoje každého slova s udáním doby jeho postupných přeměn od pračeštiny až po stav současný, v identifikaci všech daných forem flektivních slovních druhů a v nastínění jejich vývoje od doby pračeské po současnost.
Navazující předměty
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf3
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJA041