CJBA49 Ruský jazyk pro bohemisty I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 D51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je praktické zvládnutí základů ruského jazyka (výslovnost, pravopis, základy gramatiky), schopnost konverzace na probíraná témata a porozumění jednodušším ruským textům.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- přečíst jednoduchý ruský text;
- napsat jednoduchý ruský text;
- porozumět jednoduchému ruskému textu;
- konverzovat na probraná základní témata (pozdravy, oslovení, představování, zdvořilostní fráze, rodina, zaměstnání);
- ústně i písemně představit sebe, svou rodinu, studium a zájmy.
Osnova
  • Ve výuce studenti získají základní poučení o ruštině na lingvistickém základě. Pozornost bude věnována základním rysům ruského hláskosloví a tvarosloví, aktivnímu zvládnutí základů gramatiky a základní slovní zásoby (pozdravy, oslovení, představování, zdvořilostní fráze, rodina, zaměstnání) a zvládnutí čtení i psaní azbuky. Po absolvování kurzu by studenti měli být rovněž schopni pasivně porozumět jednoduššímu textu.
Literatura
    povinná literatura
  • SVOBODOVÁ, Jiřina. Ruský jazyk pro začátečníky. Edited by Milena Rykovská. 3. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. 118 s. ISBN 9788070436042. info
Výukové metody
Výuka je zaměřena na zvládnutí základních praktických znalostí jazyka prostřednictvím procvičování výslovnosti, pravopisu a základů gramatiky. Důraz je kladen na rozvíjení komunikačních dovedností studentů.
Metody hodnocení
Podmínky k udělení zápočtu: aktivní účast v semináři. Znalosti studentů budou prověřeny písemným testem.
Další komentáře
Studijní materiály
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/CJBA49