CJBA50 Ruský jazyk pro bohemisty II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 D33
Předpoklady
CJBA49 Ruský j. pro bohemisty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuka navazuje na Ruský jazyk pro bohemisty I a poskytuje zájemcům možnost dále rozšířit své znalosti ruského jazyka. Cílem je praktické zvládnutí konverzace o probíraných tématech, schopnost napsat jednodušší text a porozumět i složitějším psaným textům.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- přečíst ruský text na úrovni mírné pokročilosti;
- napsat ruský text na úrovni mírné pokročilosti;
- porozumět složitějšímu ruskému textu;
- konverzovat na probraná témata (jídlo, oblečení, bydlení, počasí, barvy);
- napsat soukromý dopis.
Osnova
  • Výuka je zaměřena na další prohloubení znalosti ruského tvarosloví a na aktivní osvojení nové slovní zásoby (jídlo, oblečení, bydlení, počasí, barvy, psaní dopisu atd.). Po absolvování semináře by posluchač měl prakticky zvládnout dialog v běžných komunikačních situacích, napsat jednodušší sdělení a porozumět i složitějšímu textu.
Literatura
    povinná literatura
  • SVOBODOVÁ, Jiřina. Ruský jazyk pro začátečníky. Edited by Milena Rykovská. 3. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. 118 s. ISBN 9788070436042. info
Výukové metody
Výuka je zaměřena na další rozšíření praktických znalostí jazyka prostřednictvím procvičování výslovnosti, pravopisu a základů gramatiky. Důraz je kladen na rozvíjení komunikačních dovedností studentů v dalších konverzačních okruzích.
Metody hodnocení
Podmínky k udělení zápočtu: aktivní účast v semináři, splněná docházka. Znalosti studentů budou prověřeny 3 průběžnými písemnými úkoly k probíraným tématům.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/CJBA50