CJBB100 Prezentační nástroje

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 G13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na přípravu studentů k prezentování vlastních prací či projektů před odbornou veřejností s pomocí PowerPointu či jiných elektronických aplikací. V kurzu se studenti seznámi se základními prezentačními dovednostmi a nejčastějšími chybami, kterých se prezentující dopouštějí. Hlavní důraz je v seminářích kladen na dobré zvládnutí ústní prezentace při dodržení zásad úspěšného prezentování. Součástí kurzu jsou krátká cvičení na zvládnutí intonace, kladení důrazu, rychlé reakce a improvizaci. Studenti se také naučí zvládnout korektní diskuzi ať už na straně prezentujícího, či obecenstva.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: - vytvořit jednoduchou, přehlednou a názornou prezentaci; - úspěšně prezentovat vybrané téma na veřejnosti; - překonat trému; - reagovat na připomínky a diskutovat.
Osnova
 • Osnova: 1. základní rysy a pravidla prezentace,
 • 2. základy práce s prezentačními nástroji,
 • 3. cvičení,
 • 4. pravidla verbálního projevu - tempo řeči, hlasitost, spisovnost, hezitační zvuky atd.,
 • 5. pravidla neverbálního projevu - postoj, gesta, mimika,
 • 6. cvičení
 • 7. reakce na dotazy, diskuze,
 • 8.-9. prezentace na volné téma,
 • 10.-11. prezentace na odborné téma,
 • 12. závěrečné zhodnocení.
Literatura
 • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Iva Michňová. 7., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. 380 s. ISBN 9788024724232. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuze v hodině, názorné prezentace, práce na počítači, ústní cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
aktivní účast na semináři, dvě prezentace, plnění průběžných domácích úkolů a cvičení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/CJBB100