CJBB114 Základní pamětové techniky pro studium (nejen) jazyků

Filozofická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJBB114/A: Čt 15:00–16:35 A40, A. Leix
CJBB114/B: Čt 16:40–18:15 A40, A. Leix
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studium jazyka vyžaduje systematické paměťové zvládání velikého množství naučné častokrát velice náročné látky. Kurs je zaměřen na prezentaci základních mnemotechnických pomůcek, které mohou podstatně zvýšit efektivitu učení.
Osnova
  • Probírané techniky si posluchači budou postupně zkoušet na vlastních, aktuálních paměťových úkolech. Během kursu se posluchači seznámí rovněž se základními informacemi ohledně druhů a fungovaní paměti a absolvují řádu krátkých harmonizujících seberealizačních tréninků, zvyšujících efektivitu studia vůbec.
Literatura
  • Adler H. Umiejętność realizowania marzeń. Ravi, Łódź 1997
  • Buzan T., Gelb M.J. The art of juggling. Aurum Press, London 1994
  • Buzan, T. Use Both Sides of Your Brain. Dutton, New York 1974
  • Sternberg, R. Kognitivní psychologie. Portál, Praha 2002
  • Szurawski M. Pamięć trening interaktywny. Ravi, Łódź 2004
Metody hodnocení
Prezence (max. 3 absence), aktivní účast ve výuce, systematická příprava zadaných úkolů a jejich prezentace na semináři.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.