CJDY17 Teze

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je na základě dokončené disertační práce vytvořit pro potřeby členů komise a následnou archivaci podle aktuálních pokynů platných na FF MU text v rozsahu cca 15 stran shrnující obsah disertace.
Výstupy z učení
Text tezí obsahující: titulní list; vygenerovaný obsah disertační práce; vlastní text; seznam nejdůležitější použité literatury (max. 1 strana); úplný seznam publikační činnosti doktoranda, uvedený stručným komentářem (1-2 odstavce) s odkazy na jednotlivé položky seznamu, který vysvětluje, jak na sebe jednotlivé publikace navazují a jak souvisejí s hlavním tématem práce (v seznamu doktorand uvede i ty ze svých odborných publikací, které s tématem disertace vůbec nesouvisejí, na ně však není třeba v komentáři odkazovat).
Osnova
  • Shrnutí obsahu disertace. Shrnutí publikační a odborné činnosti doktoranda.
Literatura
  • Aktuálně platné pokyny k formální úpravě tezí na FF MU.
Výukové metody
Psaní tezí.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za odevzdání tezí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/CJDY17