EN

FF:CJVA1M Anglický jazyk I. - Informace o předmětu

CJVA1M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely I

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Kateřina Svídová (cvičící)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Anjuli Pandavar, PhD
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJVA1M/01: Út 10:00–11:40 L41, M. Šindelářová Skupeňová
CJVA1M/02: Po 14:00–15:40 L42, K. Svídová
Předpoklady
(( FAKULTA ( FF ))&&( TYP_STUDIA ( MN ))&&( FORMA ( P ))||( OBOR ( MUSFF ))&&(! OBOR ( AJ )&&! OBOR ( AJA )&&! OBOR ( AJU )&&! OBOR ( PAJ ))&& (! NOW ( cjva1p Online English Course I )))
Tento kurz je PRIMÁRNĚ určen studentům PREZENČNÍHO studia. Ve výjimečných případech je možné studovat formou samostudia on-line kurz cjva1p na základě udělení výjimky. Tento kurz je určen studentům se znalostí angličtiny na středně pokročilé úrovni (intermediate/upper-intermediate). Jedná se o povinně volitelný kurz společného základu pro studenty magisterského studijního programu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 34 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/34, pouze zareg.: 2/34, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/34
Cíle předmětu
Kurz Anglický jazyk pro akademické a odborné účely I je zaměřen na rozvoj lingvistických akademických i odborných dovedností. Výuka se zaměřuje na tyto oblasti: 1. Práce s akademickým a odborným textem cílená na rozvoj schopnosti přečíst text v rámci oborů studovaných na FF, orientovat se v takovémto textu a chápat jeho obsahovou stránku a hlavní myšlenky. 2. Rozvoj dovedností písemného projevu se zaměřuje zejména na schopnost napsat shrnutí, vyjádření a zprávu, jež se týkají záležitostí bezprostředně souvisejících s oborem studia. 3. U ústního projevu jde zejména o rozvoj a prohloubení schopností shrnout hlavní body akademického a odborného textu, přednášky či diskuse a kladení jednoduchých otázek či požadavků na doplnění či upřesnění. Student tohoto kurzu si musí umět připravit a podat stručnou, ale zajímavou prezentaci na zvolené odborné nebo akademické téma (v délce 6-8 minut) a přitom být schopen používat adekvátních jazykových prostředků při současném zapojení komunikativních dovedností. V průběhu kurzu je kladen velký důraz zejména na tuto část studia předmětu. 4. Rozvíjení schopnosti porozumět slyšenému textu si klade za cíl to, aby student dokázal pochopit hlavní body jak akademické, tak odborné přednášky či diskuse včetně reprodukovaných záznamů.
Výstupy z učení
Studenti na konci semestru prezentují své portfolio, které obsahuje následující povinné položky + přípravu a materiály navíc dle uvážení: - language learning history - summary / abstract dle potřeb - odstavec argumentace - argumentativní text (2 verze) - min.100 slovíček v personalizovaném seznamu (vybbrány z oboru a vlastním angl. materiálů) - prezentace oboru - prezentace bak.práce - CV a motivační dopis - závěrečná reflexe
Osnova
 • study skills
 • argumentation
 • writing
 • presenting
 • interculturality
 • employability
Literatura
  povinná literatura
 • AI Seminar materials for the CJVA1M course
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
  neurčeno
 • Slabá, D., Strnadová, Z. Obecně odborná angličtina/Professional English, Leda 1995
 • Murphy, R. English Grammar in Use, CUP 1995
 • Swan, M. Practical English Usage, OUP 1995
 • Thomson, A.J., Martinet, A.V.A Practical English Grammar, OUP 1986
 • BBC broadcasting, Euronews and CNN
Výukové metody
Diskuze na hodinách, prezentace připravené studenty, četba odborných textů, gramatická cvičení
Metody hodnocení
Kurz probíhá formou seminářů, je očekávána pravidelná a aktivní účast studentů. Základní požadavek pro udělení zápočtu je ústní prezentace studenta na akademické/odborné téma. Tyto prezentace probíhají během semestru.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Pro udělení zápočtu z předmětu CJVA1M je podmínkou ústně podaná prezentace na akademické/odborné téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předpokládá se vstupní úroveň alespoň B1 (vhodné ověřit ADAPT testem - https://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2019/ADAPT_AJ/index.qwarp).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/CJVA1M