CJVA1M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (přednášející)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (cvičící)
Mgr. Renata Hajslerová (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJVA1M/01: Út 14:10–15:45 K32, L. Zouhar Ludvíková
CJVA1M/02: Po 14:10–15:45 L42, R. Hajslerová
Předpoklady
( FAKULTA ( FF ))&&( TYP_STUDIA ( MN ))&&( FORMA ( P ))&&(! OBOR ( AJ )&&! OBOR ( AJA )&&! OBOR ( AJU )&&! OBOR ( PAJ ))
Tento kurz je PRIMÁRNĚ určen studentům PREZENČNÍHO studia. Tento kurz je určen studentům se znalostí angličtiny na středně pokročilé úrovni (intermediate/upper-intermediate - vhodné ověřit ADAPT testem - https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2017/ADAPT_AJ/index.qwarp). Jedná se o povinně volitelný kurz společného základu pro studenty magisterského studijního programu, na nějž navazuje kurz CJVA2M.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/40, pouze zareg.: 1/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Cíle předmětu
Kurz Anglický jazyk pro akademické a odborné účely I je zaměřen na rozvoj lingvistických, akademických i odborných dovedností. Výuka se zaměřuje na tyto oblasti:
1. Práce s akademickým a odborným textem cílená na rozvoj schopnosti přečíst text v rámci oborů studovaných na FF, orientovat se v takovémto textu a chápat jeho obsahovou stránku a hlavní myšlenky.
2. Rozvoj dovedností písemného projevu se zaměřuje zejména na schopnost rekonstruovat zápisky, formulovat myšlenky a argumentovat. Formy psaní se odvíjí od potřeb studentů souvisejících s oborem studia a přípravou na budoucí práci.
3. U ústního projevu jde zejména o rozvoj a prohloubení schopností prezentovat na odborné téma, argumentovat v diskusích či shrnout hlavní body akademického a odborného textu či přednášky.
4.Rozvoj jazykových prostředků pro úspěšné fungování v anglickém jazyce v akademickém prostředí.
5. Rozvíjení schopnosti porozumět slyšenému textu si klade za cíl to, aby student dokázal pochopit a zachytit hlavní body jak akademické, tak odborné přednášky či diskuse včetně reprodukovaných záznamů.
Osnova
 • study skills
 • argumentation
 • writing
 • presenting
 • intercultural awareness
 • employability
Literatura
  neurčeno
 • BBC broadcasting, Euronews and CNN
Výukové metody
diskuze na hodinách, prezentace připravené studenty, četba odborných textů, gramatická a lexikální cvičení, písemný projev
Metody hodnocení
je vyžadována aktivní účast studenta na semináři a plnění portfolia prací (prezentace, CV, motivační dopis, shrnutí, recenze)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Pro udělení zápočtu z předmětu CJVA1M je podmínkou předložení portfolia dokládajícího aktivní práci studenta.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předpokládá se vstupní úroveň alespoň B1 (vhodné ověřit ADAPT testem - https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2017/ADAPT_AJ/index.qwarp).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/CJVA1M

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2017 13:45, 42. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému