CJVA2U Uznání anglického jazyka pro akademické účely II (ekvivalent CJVA2B, CJVA2M a cjva2p)

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (přednášející)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (cvičící)
Mgr. Lenka Hanovská, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Anna Maryšková (pomocník)
Garance
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
(( FAKULTA ( FF )&&( TYP_STUDIA ( BMN ))&&(! PROGRAM ( B - AJ_ )||! PROGRAM ( B - AJA_ )||! PROGRAM ( B - MA )||! PROGRAM ( N - AJU_ )||! PROGRAM ( N - SAKS_ )||! PROGRAM ( N - DUA_ )||! PROGRAM ( N - AJ_ )||! PROGRAM ( N - AJA_ )||! PROGRAM ( N - SAKSA_ )||! PROGRAM ( N - PAJ_ )||! PROGRAM ( N - REA_ )||! PROGRAM ( N - LLSA_ )||! OBOR ( AJ )||! OBOR ( AJA )||! OBOR ( AJU )||! OBOR ( PAJ )))||( FAKULTA ( CST )&&( OBOR ( MUSFF ))))&& SOUHLAS
Tento kód kurzu slouží pro vyřizování žádostí o uznání předmětu CJVA2B, CJVA2M a cjva2p.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Tento kód kurzu slouží pro vyřizování žádostí o uznání předmětu CJVA2B, CJVA2M a cjva2p.
Výstupy z učení
Tento kód kurzu slouží pro vyřizování žádostí o uznání předmětu CJVA2B, CJVA2M a cjva2p.
Osnova
 • Tento kód kurzu slouží pro vyřizování žádostí o uznání předmětu CJVA2B, CJVA2M a cjva2p.
Literatura
 • None provided
Výukové metody
Předmět bez výuky
Metody hodnocení
Tento kód kurzu slouží pro vyřizování žádostí o uznání předmětu CJVA2B, CJVA2M a cjva2p.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele

Podmínky pro uznání zkoušky z anglického jazyka


Posuzování žádostí o uznání jazykových předmětů probíhá v době od začátku registrace předmětů do ukončení změn v zápisu předmětů. Tuto agendu vyřizují všichni učitelé, avšak výhradně během konzultačních hodin na FF MU, Veveří 28, v kanceláři 68 nebo 70. Materiály je rovněž možné nechat na sekretariátě oddělení (kancelář 68) nebo poslat poštou na adresu oddělení CJV na FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.
1. uznávání předmětů v rámci MU
 • student si podá žádost přes úřadovnu (IS – Úřadovna – Uznávání předmětů – Podávání žádostí o uznání předmětů z jiných studií)
 • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. B2 podle SERR
 • uznat nelze zkoušky starší 3 let
 • znalost jazyka může být ověřena přezkoušením

 • 2. uznávání předmětů na základě jazykového certifikátu
 • student předloží ověřenou kopii certifikátu (lze ověřit na sekretariátu CJV na FF) a vyplněnou žádost o uznání předmětu (nachází se na stránkách fakulty – Studium – Formuláře žádostí)
 • oddělení CJV na FF žádost posoudí, stanoví hodnocení a odešle žádost na studijní oddělení, které předmět zapíše do ISu a zadá hodnocení
 • nestandardní certifikáty budou individuálně posouzeny, příp. přezkoušeny
 • Certifikáty na úrovni B2 podle SERR
 • uznat lze pouze certifikáty, které obsahují všechny následující části zkoušky: poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení (chybějící část zkoušky bude po individuální konzultaci přezkoušena)
 • uznat nelze certifikáty starší 3 let
 • POZOR – od PS 2014 nelze uznat základní státní zkoušku
 • Certifikáty na úrovni C1 podle SERR
 • v případě, že certifikát není starší 5 let, lze jej uznat a je ohodnocen automaticky jako A
 • v případě, že certifikát je starší 5 let, je hodnocení stanoveno přezkoušením

 • 3. uznávání předmětů na základě absolvování předmětů na jiné VŠ
 • student vyplní žádost o uznání předmětu (nachází se na stránkách fakulty – Studium – Formuláře žádostí).
 • připojí potvrzení o absolvování předmětu (dodatek diplomu, potvrzení ze studijního oddělení nebo kopii indexu) a potvrzení o úrovni a obsahu zkoušky z cizího jazyka podle SERR - POZOR bez tohoto potvrzení nelze žádost uznat
 • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. B2 podle SERR
 • uznat lze pouze zkoušky, které obsahují všechny následující části zkoušky: poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení (chybějící část zkoušky bude po individuální konzultaci přezkoušena)
 • uznat lze pouze zkoušky s hodnocením ABC
 • uznat nelze zkoušky starší 3 let
 • zkoušky z neuniverzitního prostředí, jazyka pro specifické účely apod. budou individuálně posouzeny, příp. přezkoušeny
 • oddělení CJV na FF MU žádost posoudí, stanoví hodnocení a odešle žádost na studijní oddělení, které předmět zapíše do ISu a zadá hodnocení
 • Další komentáře
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Poznámka k četnosti výuky: bez výuky.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/CJVA2U