CLDS_a05 Vystoupení na vědecké konferenci II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
CLDS_a04 Vystoupení na konferenci I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je:
- vybrat si samostatně odborné téma;
- prokázat schopnost napsat samostatně odborný příspěvek;
- vystoupit s příspěvkem adekvátního odborného obsahu před odbornou veřejností;
- prokázat schopnost reagovat v odborné diskusi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vybrat nosné téma příspěvku a relevantní odbornou literaturu;
- samostatně napsat odborný příspěvek;
- vystoupit na odborné konferenci;
- účastnit se odborné diskuse.
Osnova
 • Dle tématu odborné konference.
Literatura
  povinná literatura
 • PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 176 s. ISBN 9788024727066. info
  doporučená literatura
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  neurčeno
 • NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem - využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 188 s. ISBN 978-80-7478-768-3. URL info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 226 s. ISBN 978-80-7357-903-6. info
 • SCHMID, Wolf. Narativní transformace : dění, příběh, vyprávění, prezentace vyprávění. Translated by Petr Málek. Vyd. 1. Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004. 68 s. ISBN 8085778416. info
 • ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty. Praha: Grada, 2003. 104 s. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2. info
 • BÉBR, Richard. Prezentace a mezilidská komunikace : jak psát / jak mluvit. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2000. 90 s. ISBN 8070799471. info
Výukové metody
Prezentace.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen po vystoupení na koferenci.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.