CLDS_a07 Studie v odborném tisku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je literárněvědná studie publikovaná v odborném periodiku. Obvyklý minimální rozsah je 10 normostran – případně odlišný podle zvyklostí příslušného periodika.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně zvolit téma studie;
- napsat odborný text;
- reagovat na připomínky oponentů a text upravit;
- splnit požadavky na publikování textu, nejlépe v recenzovaném periodiku.
Osnova
  • Základní téma je modelováno ve vztahu k tématu doktorandovy disertace, zpravidla po konzultaci se školitelem.
Literatura
    povinná literatura
  • Další literatura dle zaměření studie.
    doporučená literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
    neurčeno
  • MACGILCHRIST, Felicitas. Academic writing. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. 190 stran. ISBN 9783825240875. info
Výukové metody
Samostatná domácí práce, konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za publikování textu.
Informace učitele
Literatura:
Doporučená literatura dle zaměření studie.
Základní literatura dle zaměření studie.
Další komentáře:
Předmět je vyučován každý semestr.
Vzhledem k celouniverzitnímu zpřísňování podmínek doktorského studia byla stanoveno, že je publikování alespoň jedné studie za dobu trvání doktorského studia povinné.
Literature:
Literature is recommended according to the paper´s focus.
Further information:
The course is being taught each semester.
In relation to the tightening up of PhD study requirements at university level, the publication of at least one article in the course of the PhD studies is now required.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.