CLDS_a08 Recenze v odborném tisku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem jsou dvě až tři literárněvědné recenze publikované v odborném periodiku. Obvyklý minimální rozsah jsou 4 normostrany – případně odlišný podle zvyklostí příslušného periodika.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně zvolit téma recenze;
- napsat fundovanou recenzi;
- reagovat na připomínky redakce a text upravit;
- vyhovět všem podmínkám pro přijetí recenzí k publikování.
Osnova
  • Nácvik psaní odborné recenze ve vztahu k tématu vybraných knih, zpravidla podle konzultace se školitelem.
Literatura
    povinná literatura
  • Další literatura dle tématu recenzovaných knih.
    doporučená literatura
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
    neurčeno
  • ZOUNEK, Jiří, Rostislav KŘÍŽ a Zuzana KUNZOVÁ. Internet nejen pro studenty : jak hledat a najít. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 104 s. ISBN 8024705702. info
Výukové metody
Samostatná domácí práce.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za publikování textů.
Informace učitele
Literatura: Doporučená literatura dle zaměření recenze.
Základní literatura dle zaměření recenze.

Další komentáře:
Předmět je vyučován každý semestr.
Vzhledem k celouniverzitnímu zpřísňování podmínek doktorského studia byla stanoveno, že je publikování alespoň jedné recenze za dobu trvání doktorského studia povinné.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.