CLDS_a09 Pramenné studium, výzkum I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 10 kr. (max 10 kred). Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je rozšíření a doplnění odborných znalostí doktoranda, kultivování teoretických i praktických dovedností v rámci odborné komunikace, a to na základě práce s pramenným materiálem včetně jeho heuristiky (orientace v archivních položkách apod.).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zvládnout zásady heuristiky;
- selektovat relevantní materiál;
- posoudit samostatně hodnotu získaných dat pro vlastní výzkum;
- pracovat v archivech, knihovnách a dalších paměťových institucích.
Osnova
  • Konkrétní náplň předmětu souvisí s připravovanou disertací doktoranda.
Literatura
    povinná literatura
  • Základní literatura dle zaměření disertace a odborného zájmu doktoranda.
    doporučená literatura
  • Doporučená literatura dle domluvy se školitelem.
Výukové metody
Výklad, nácvik dovedností.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.