CLDS_a15 Zahraniční stáž III

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
CLDS_a14 Zahraniční stáž II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je výjezd doktoranda na stáž do zahraničí za účelem odborného bádání, konzultace se zahraničními odborníky, integrace inspirativních zahraničních strategií do literárněvědného bádání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
rozšířit svůj dizertační projekt o poznatky získané během stáže;
porovnat domácí a zahraniční reflexi odborného problému;
referovat o obohacení odborného uchopení zvoleného problému na domácím pracovišti;
rozšířit odbornou literaturu k dizertačnímu projektu.
Osnova
  • Individuální volba – dle zaměření dizertace bude ve spolupráci se školitelem vybrána vhodná zahraniční instituce, popřípadě domluvena konzultace se zvoleným zahraničním odborníkem.
  • Po návratu ze stáže doktorand podá zprávu o svém působení v zahraničí a integruje získané poznatky do svého badatelského projektu.
Literatura
    povinná literatura
  • Dle zaměření dizertačního projektu.
Výukové metody
Výjezd do zahraničí, studium literatury, konzultace, přednášky.
Metody hodnocení
Písemná zpráva ze stáže.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.