CLDS_a18 Doktorandský seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
CLDS_a17 Doktorandský seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření odborných znalostí doktoranda na základě vystoupení starších doktorandů v pokročilejších ročnících studia a tematické diskuze. Současně si doktorand rozšíří přehled o technikách úspěšné prezentace tématu, což využije během svého dalšího studia.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v tématech probíraných v kurzu;
- využít získané podněty pro svou vlastní práci;
- účastnit se odborné diskuze na různá témata;
- rozšířit svůj badatelský záměr o literárněteoretické podněty vyslechnuté v semináři.
Osnova
 • Vystoupení doktorandů z pokročilých ročníků studia.
Literatura
  povinná literatura
 • Odborná literatura související s tématem disertace po dohodě se školitelem.
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • Úvod do literární vědy [Pechlivanos, 1999] : Einführung in die Literaturwissenschaft (Orig.). Edited by Miltos Pechlivanos, Translated by Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 1999. 452 s. info
  doporučená literatura
 • KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč : kategorie naratiní analýzy. Vyd. 1. Brno: Host, 2007. 240 s. ISBN 9788072942152. info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Hugo Friedrich: Struktura moderní lyriky: od poloviny 19. do poloviny 20. století. Brno: Host, 2005. 352 s. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-101-1. info
 • BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace :k modernímu prozaickému textu. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 360 s. ISBN 80-7294-080-5. info
 • HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu-- :poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2001. 865 s. ISBN 80-7215-140-1. info
  neurčeno
 • Směry literární interpretace 20. století
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Na cestě ke smyslu : poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2005. 1051 s. ISBN 8072152440. info
 • FOŘT, Bohumil. Úvod do sémantiky fikčních světů. Vyd. 1. Brno: Host, 2005. 148 s. ISBN 8072941658. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz :poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2002. 586 s. ISBN 80-7215-171-1. info
 • PEPRNÍK, Michal. Směry literární interpretace XX. století : texty, komentáře. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2000. 293 s. ISBN 802440141X. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze, samostudium.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za resumé vybraných vystoupení.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.