CLDS_a30 Textová příprava

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
blok. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět si lze zapsat až po splnění 240 kreditů, po přechodu do kombinovaného studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět si lze zapsat až po splnění 240 kreditů, po přechodu do kombinovaného studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je část práce na disertaci. Doktorand ji prokazuje školiteli, který potvrdí uzavření předmětu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
prokázat schopnost samostatného výběru tématu;
projevit heuristickou dovednost;
aplikovat badatelské poznatky v textu;
pracovat se zpětnou vazbou školitele.
Osnova
  • Dle zadání doktorandovy disertace.
Literatura
    povinná literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
    doporučená literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
  • Čmejrková, Světla - Daneš, František - Světlá, Jindra. Jak napsat odborný text. Vyd. 1. Voznice : LEDA, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
Výukové metody
Samostatná domácí práce.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen po schválení postupu na disertaci školitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/CLDS_a30