CLDS_a31 Problémy literárněvědné bohemistiky

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 16:00–17:40 B2.33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je posílení odborné způsobilosti doktoranda ve vztahu ke zpracování tématu své disertační práce a ve vztahu k pedagogické a vědecké činnosti. Náplní bude prezentování plánu zpracování disertační práce a společná rozprava o práci. Rozpravy se bude účastnit kromě zapsaných doktorandů také školitel a pozvaný odborník. Součástí kurzu bude rovněž společná četba a interpretace vybraných odborných studií předmětu (dle tématu disertační práce). Kurz bude doplňován o další praktické dovednosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- efektivněji si rozvrhnout téma své disertační práce;
- zapojit do argumentace podstatné metodologické přístupy;
- kriticky uvažovat o odborných pracích k tématu;
- prohlubovat své rétorické a prezentační dovednosti, důležité pro pedagogické působení a pro vystupování na vědeckých konferencích;
- užívat e-learning.
Osnova
 • Osnova bude odpovídat tématům disertačních projektů přihlášených doktorandů. Četba a interpretace vybraných odborných studií bude souviset s tématy disertačních projektů.
Literatura
 • Směry literární interpretace 20. století
 • KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč : kategorie naratiní analýzy. Vyd. 1. Brno: Host, 2007. 240 s. ISBN 9788072942152. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Hugo Friedrich: Struktura moderní lyriky: od poloviny 19. do poloviny 20. století. Brno: Host, 2005. 352 s. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-101-1. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Na cestě ke smyslu : poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2005. 1051 s. ISBN 8072152440. info
 • FOŘT, Bohumil. Úvod do sémantiky fikčních světů. Vydání první. Brno: Host, 2005. 148 stran. ISBN 8072941658. info
 • BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace :k modernímu prozaickému textu. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 360 s. ISBN 80-7294-080-5. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz :poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2002. 586 s. ISBN 80-7215-171-1. info
 • HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu-- :poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2001. 865 s. ISBN 80-7215-140-1. info
 • PEPRNÍK, Michal. Směry literární interpretace XX. století : texty, komentáře. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2000. 293 s. ISBN 802440141X. info
 • Úvod do literární vědy [Pechlivanos, 1999] : Einführung in die Literaturwissenschaft (Orig.). Edited by Miltos Pechlivanos, Translated by Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 1999. 452 s. info
 • ZEMAN, Milan. Průvodce po světové literární teorii. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 636 s. info
Výukové metody
Prezentace, diskuse, zpětná vazba k diskusním tématům v e-learningu.
Metody hodnocení
kolokvium
Informace učitele
Účast je v rámci studia povinná. Participation during the PhD studies is required.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/CLDS_a31