CLDS_a35 Pedagogická činnost I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je pedagogická činnost na školícím pracovišti, která povede k doktorandovu odbornému růstu v pedagogickém ohledu. Doktorand zpravidla vyučuje výběrový předmět, který souvisí s tématem jeho disertace. Anotace, sylabus a další specifikace kursu podléhají schválení vedoucího ústavu a předsedy oborové komise a vznikají po konzultaci se školitelem. Otázky probíhající výuky doktorand průběžně konzultuje se svým školitelem, přednášejícími tohoto předmětu a didaktikem oboru. Závěrečné hodnocení udělí učitel tohoto předmětu po konzultaci se školitelem.
Obsahové zaměření: zpravidla výběrový kurs pro studenty bakalářského studia.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- připravit si náplň předmětu (na školícím pracovišti);
- samostatně vést zvolený předmět;
- moderovat diskuzi v rámci předmětu;
- poskytovat zpětnou vazbu svým studentům.
Osnova
  • Základní témata:
  • Dle zaměření disertací jednotlivých doktorandů.
Literatura
    povinná literatura
  • Základní literatura dle zaměření disertace a domluvy se školitelem a vyučujícími tohoto předmětu.
    doporučená literatura
  • Doporučená literatura dle zaměření disertace a domluvy se školitelem a vyučujícími tohoto předmětu.
Výukové metody
Výuka zvoleného předmětu. Konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za úspěšné vedení předmětu.
Informace učitele
Hodnocení se provádí za 1 kurs v průběhu 1 semestru.
Literatura
Základní literatura dle zaměření disertace a domluvy se školitelem a vyučujícími tohoto předmětu.
Doporučená literatura dle zaměření disertace a domluvy se školitelem a vyučujícími tohoto předmětu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Kreditová dotace je za 1 kurz a semestr.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Účast je v rámci studia povinná.
Assessment is valid for one course in one semester.
Literature:
Literature is recommended according to the dissertation's focus and the agreement reached between the student on the one, and their supervisor and other teachers on the course on the other side.
Further information:
Credits are granted for one course per semester.
Course can be completed before and after the exam session, as well.
The course is being taught each semester.
Participation is required in the course of the PhD studies.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Kreditová dotace je za 1 kurs a semestr.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.