CLDS_a40 Cizí jazyk - referát v cizím jazyce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření a doplnění odborných znalostí doktoranda v konfrontaci s odborným akademickým prostředím, kultivování teoretických i praktických dovedností v rámci odborné komunikace, a to napsáním a přednesením referátu v cizím jazyce.
Obsahové zaměření:
Konkrétní náplň předmětu souvisí s plánovanými odbornými aktivitami doktoranda na literárněvědná témata, více či méně analogická s připravovanou disertaci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- kultivovaně se vyjadřovat v cizím jazyce;
- používat cizí jazyk v akademickém prostředí;
- napsat odborný text v cizím jazyce;
- prezentovat odborné téma v cizím jazyce.
Osnova
  • Základní témata:
  • Dle zaměření odborného zájmu doktoranda.
Literatura
    povinná literatura
  • Základní literatura dle zaměření dané konference, odborného zájmu doktoranda.
    doporučená literatura
  • Doporučená literatura dle domluvy se školitelem (případně vyučujícím ve vztahu ke kvalitě výstupu v cizím jazyce).
Výukové metody
Samostatná domácí práce.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za prezentaci cizojazyčného textu.
Informace učitele
Účast je povinná pro doktorandy, kteří si v daném období předmět zaregistrovali. Pokud si doktorand nezvolí tuto variantu, je povinen absolvovat zkoušku z předmětu Cizí jazyk v CJV.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá blokově.
Pokud posluchač nezvolí tuto variantu, musí si pro absolvování předmětu Cizí jazyk zvolit zkoušku v CJV.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.