CLDS_a41 Vystoupení na vědecké konferenci v cizím jazyce

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je rozšíření a doplnění odborných znalostí doktoranda v konfrontaci s odborným akademickým prostředím, kultivování teoretických i praktických dovedností v rámci odborné komunikace, a to v cizím jazyce (nácviku odborné diskuse apod.).
Konkrétní náplň předmětu souvisí s plánovanými odbornými konferencemi na literární témata, více či méně analogická s připravovanou disertaci doktoranda.
Výstupy z učení
posilování rétorických, prezentačních a jazykových dovedností;
schopnost odborné diskuse k tématu;
zkušenost s vystupováním na odborných mezinárodních fórech
Osnova
  • Dle zaměření literárních konferencí a příslušného odborného zájmu doktoranda.
Literatura
  • Doporučená literatura dle domluvy se školitelem (případně vyučujícím ve vztahu ke kvalitě výstupu v cizím jazyce).
  • Základní literatura dle zaměření dané konference, odborného zájmu doktoranda.
Výukové metody
Samostatná domácí práce.
Metody hodnocení
z
Informace učitele
Doporučená literatura dle domluvy se školitelem (případně vyučujícím ve vztahu ke kvalitě výstupu v cizím jazyce). Základní literatura dle zaměření dané konference, odborného zájmu doktoranda.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/CLDS_a41