DAF02 Disertační seminář 5 - 8

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Kurz bezprostředně navazuje po splnění čtyř semestrů předmětu DAF01 disertační seminář 1-4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je systematická podpora výzkumu studentů a práce na samotné disertační práci. Kurz umožňuje reflektovat průběh práce, vést diskusi o aktuálních výzkumných problémech a metodologicky studentovi práci směřovat.
Kurz navazuje na DAF01 Disertační seminář 1-4, zapisuje se od 5. semestru dále.
Výstupy z učení
- student soustavně postupuje ve výzkumu a psaní disertační práce
- student dokončuje dílčí kapitoly práce a nakonec celou disertační práci
Osnova
 • Předmět se realizuje ve dvou seminárních skupinách podle studijních plánů, v případě potřeby a zájmu je možné svolat společné seminární sezení.
 • Kurz zahrnuje individuální konzultace se školitelem (konají se dle potřeba, nejméně však jednou za semestr!), jednak formou pravidelných skupinových setkání. Disertační seminář se koná každý semestr po celou (standardní) dobu studia. Student je povinen si seminář zapisovat pravidelně a v patřičné návaznosti, a to od prvního semestru studia.
 • Skupinové semináře se konají obvykle blokově jednou až dvakrát za semestr.
 • Prezentace se konají dle dohodnutého harmonogramu, přičemž student je povinen rozeslat svůj příspěvek vedoucímu práce tři týdny a ostatním doktorandům nejpozději týden dní před konáním semináře. Určení studenti vypracují koreferát.
 • Postupné úkoly pro jednotlivé semináře jsou po semestrech stanoveny takto (v návaznosti na úkoly předchozím semináři):
 • III (6. semestr): Druhá kapitola - konkrétní analýza (v rozsahu cca 30 stran).
 • IV (8.semestr): Pracovní verze kompletní disertační práce.
 • Podrobnější specifikace práce obou seminářů na webu jednotlivých pracovišť.
Literatura
 • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Předmět je realizován formou individuálních konzultací a společných seminárních setkání.
Metody hodnocení
Každý jednotlivý zápočet se uděluje jednak na základě odevzdání příslušné části disertační práce, jednak za prezentaci a povinnou aktivní účast v seminárních diskusích.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/DAF02