DISB011 Antické divadlo

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se věnuje základním informacím o antickém řeckém a římském divadle a dramatu.

Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- vysvětlit politický, sociální a náboženský kontext obou odnoží antického divadla;
- pojednat jednotlivé divadelní žánry a způsoby jejich inscenace;
- pojednat jednotlivé dramatické žánry a jejich nejdůležitější zástupce;
- nastínit postavení antického dramatu v české inscenační praxi.
Osnova
 • 1. Úvod do kurzu
 • 2. Řecké divadlo - Divadlo a společnost (Velké Dionýsie, divadelní provoz)
 • 3. Řecké divadlo - Divadelní a scénický prostor
 • 4. Řecké divadlo - Herec a sbor
 • 5. Řecké divadlo - Tragédie: vznik, charakteristika, struktura, autoři
 • 6. Řecké divadlo - Komedie: vznik, charakteristika, struktura, autoři
 • 7. Řecké divadlo - Drama a mýtus
 • 8. Římské divadlo - Počátky a divadlo za republiky
 • 9. Římské divadlo - Divadlo a performativita za císařství
 • 10. Antické reflexe divadla: Platon, Aristoteles, Horatius, Tertulián
Literatura
  povinná literatura
 • The Cambridge companion to Greek and Roman theatre. Edited by Marianne McDonald - J. Michael Walton. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, xvi, 365. ISBN 9780521834568. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Antické divadlo. Praha: Karolinum, 2005, 383 s. Antické divadlo. ISBN 80-246-1105-8. info
  doporučená literatura
 • DUGDALE, Eric Kari. Greek theatre in context. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, viii, 200. ISBN 9780521689427. info
 • LEY, Graham. A short introduction to the ancient Greek theater. Rev. ed. Chicago: University of Chicago Press, 2006, xii, 126. ISBN 0226477614. info
 • MCLEISH, Kenneth. A guide to Greek theatre and drama. Edited by Trevor Griffiths. 1st ed. [London]: Methuen Drama, 2003, x, 310. ISBN 0413720306. info
 • MOORE, Timothy J. Roman theatre. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, x, 174. ISBN 9780521138185. info
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Český překlad antických her: Quo Vadis? Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, p. 136-150. ISSN 1803-845X.
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Antické divadlo. Praha: Karolinum, 2005, 383 s. Antické divadlo. ISBN 80-246-1105-8. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Divadlo za časů Nerona a Seneky. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2005, 187 s. ISBN 8070081856. info
 • AISCHYLOS a Johana KUDLÁČKOVÁ. Oresteia : tragická trilogie : premiéra 18. a 20. června 2002 ve Stavovském divadle. Edited by Ivan Rajmont, Translated by Petr Borkovec - Matyáš Havrda. V Praze: Národní divadlo v Praze, 2002, 254 s. ISBN 807258104X. info
 • AISCHYLOS. Peršané : antické drama o jedné scéně. Translated by Vladimír Šrámek. 1. vyd. Praha: Orbis, 1954, 82 s. info
 • AISCHYLOS. Prométheus. Translated by Ferdinand Stiebitz. 1. vyd. Praha: Orbis, 1969, 102 s. info
 • EURIPIDÉS. Héraklés a jiné tragédie. Translated by Jaroslav Král - Jiří Klier - Helena Kurzová. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1988, 477 s. URL info
 • EURIPIDÉS. Hippolytos, a jiné tragédie. Translated by Rudolf Mertlík. Vydání v tomto souboru prv. Praha: Svoboda, 1986, 453 stran. URL info
 • EURIPIDÉS. Trójanky a jiné tragédie. Translated by Ferdinand Stiebitz - Olga Valešová. Vydání I. Praha: Svoboda, 1978, 455 stran. URL info
 • MCLEISH, Kenneth. A Guide to Ancient Greek Drama. London: Methuen Drama, 2003, x, 310 s.
 • Greek tragic theatre. Edited by Rush Rehm. New York: Routledge, 1992, x, 171 p. ISBN 0415048311. info
 • SOFOKLÉS. Tragédie. Translated by Ferdinand Stiebitz - Rudolf Mertlík - Radislav Hošek. První souborné vydání. Praha: Svoboda, 1975, 623 stran. URL info
 • SOFOKLÉS. Král Oidipús : [antické drama]. Translated by Petr Borkovec - Matyáš Havrda. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 1999, 315 s. ISBN 8086151247. info
Výukové metody
přednáška, samostatná četba
Metody hodnocení
Ústní zkouška z předem známého okruhu otázek. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.