DISBS05 Divadelní archiv

Filozofická fakulta
podzim 2024

Předmět se v období podzim 2024 nevypisuje.

Rozsah
0/2/7. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Margita Havlíčková (přednášející)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se věnuje zorientování studentů v archivní síti ČR, buduje přehled o stavu brněnských archivů a pěstuje schopnost vlastního heuristického výzkumu v archivních materiálech.

Profilový seminář určený studentům 2. ročníku.
Seminář probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto semináře bude student/ka schopen/na:
- identifikovat oblastní a divadelní archivy v ČR;
- orientovat se ve spisové a archivní službě;
- vyhledávat v archivních materiálech;
- provést heuristickou rešerši;
- citovat a zdrojovat archivní materiál.
Osnova
 • Přehled archivní sítě: rozvrstvení na jednotlivé typy archivů
 • Oblastní, okresní, městské, Národní muzeum, Památník národního písemnictví, archivy institucí, archivy divadel
 • Archivní a spisová služba
 • Typy materiálů v archivech: příkladové dokumentace, rozšíření na KNV a podobné organizace, Ministerstva
 • Brněnské divadelní archivy (jednotlivých divadel); zmapování aktuálního stavu divadelních archivů v Brně – terénní výzkum
 • Průběžné úkoly (MZM, MZA, AMB, archiv CEDu, archiv Městského divadla Brno, archiv ND Brno, případně Památník národního písemnictví)
 • Moravské zemské muzeum - Divadelní oddělení, heuristický přehled
 • Archivy jednotlivých divadel ve webovém prostředí
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, František. Metodologie výzkumu dějin divadla. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982, 135 s. URL info
 • Metodologické otázky výzkumu českého divadla. Edited by Bořivoj Srba. Praha: Ústav pro českou literaturu ČSAV, 1970, 246 s. info
  doporučená literatura
 • MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 314 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 471. ISBN 978-80-210-8777-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8778-2017. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Iva a Marcel SLADKOWSKI. Městské divadlo Zlín : 70 sezon. Vydání první. Zlín: Městské divadlo, 2015, 245 s. ISBN 978-80-260-8778-6. info
 • O divadle na Moravě a ve Slezsku II. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004.
 • Štefanides, Jiří. O divadle 2008. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2009.
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Archivnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 192 s. ISBN 978-80-210-6511-6. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Úvod do archivnictví. Brno: Vydavatelství MU, 1999, 139 s. ISBN 80-210-2216-7. info
Výukové metody
diskuse, návštěva archivů, rešerše materiálů
Metody hodnocení
Průběžné úkoly, prezentace projektu. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
staré prerekvizity DVBP04 || DVB007 || DVBZ001 || DSB008.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/DISBS05