DISBS07 Mezi texty (proces dramatizace a adaptace)

Filozofická fakulta
podzim 2024

Předmět se v období podzim 2024 nevypisuje.

Rozsah
0/2/7. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se věnuje teoretické problematice procesu převodu literárního díla z jednoho druhu (epika) do druhého (drama). Reflektuje také literárně-historický a divadelně-historický kontext tohoto jevu a jeho proměny, jimiž během 20. století prošel. V semináři se studenti seznámí s řadou příkladů z moderních dějin české divadelní inscenace a s typy divadelní adaptace a dramatizace.

Profilový seminář určený studentům 2. ročníku.
Seminář probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto semináře bude student/ka schopen/na:
- chápat teoretickou stránku procesu převodu literárního díla z epiky do dramatu;
- chápat literárně-historický a divadelně-historický kontext tohoto jevu a jeho proměny;
- analyzovat zdrojový text dramatizace i výsledný scénář;
- analyzovat výsledný divadelní tvar dramatizace jako jevištní artefakt v dobovém kontextu.
Osnova
 • 1. Epika - lyrika - dramatika
 • 2. Problematika adaptace a dramatizace; Teorie adaptace a dramatizace
 • 3. Aspekty převodu literárního díla z jednoho druhu do jiného
 • 4. Historické souvislosti dramatizace
 • 5. Divadelní avantgarda 20-40. let 20. století a žánr adaptace a dramatizace
 • 6. Dramatizace jako dominantní dramatický žánr na českých jevištích ve druhé polovině 20. století
 • 7. Pavel Kohout, Milan Uhde, Milan Kundera, Ludvík Kundera, František Pavlíček
Literatura
  doporučená literatura
 • Dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Petr Čornej - Alena Šidáková Fialová - Pavel Ja. Vydání první. Praha: Academia, 2008, 977 stran. ISBN 9788020016317. info
 • KOKEŠ, Radomír a Aleš MERENUS. Rozprava namísto úvodu: drama, divadlo a film v perspektivě teorie vyprávění. In Theatralia, roč. 17, č. 1, s. 267-271. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 267-271. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • MERENUS, Aleš. Dramatizace a Pavel Kohout. Brno: Větrné mlýny, 2008. info
 • MERENUS, Aleš. Příběh (a) dramatizace. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2011, s. 20-32, 12 s. ISBN 978-80-85778-85-4. info
 • OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra, jazyk :sémiotická studie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002, 398 s. ISBN 80-7294-076-7. info
 • PATOČKA, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět :ze záznamů přednášek proslovených ve školním roce 1968-69 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Edited by Jiří Polívka. 1. vyd. Praha: ISE, 1995, 203 s. ISBN 80-85241-90-0. info
 • PATOČKA, Jan. Umění a čas. Edited by Daniel Vojtěch - Ivan Chvatík. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2004, 543 s. ISBN 8070071982. info
 • STAIGER, Emil. Poetika, interpretace, styl : výbor. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2008, 345 s. ISBN 9788086138947. info
 • STAIGER, Emil. Základní pojmy poetiky. Translated by Miloš Černý - Otakar Veselý. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1969, 189 s. URL info
Výukové metody
diskuze, referáty, průběžné úkoly, prezentace, audiovizuální ukázky
Metody hodnocení
Účast, průběžné úkoly, aktivní účast v hodinách, závěrečná seminární práce.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
staré prerekvizity DSB008.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/DISBS07