DISE002 Guest Lecturer Course 2 (Knut Ove Arntzen)

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Amálie Bulandrová (pomocník)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je věnován zprostředkování znalostí a kompetencí z oblastí dějin a teorie divadla, které nejsou součástí kurikula prostřednictvím pravidelně vypisovaných předmětů, stejně jako z oblastí s teatrologií bezprostředně souvisejících (např. performance studies, další vědy o umění apod.). Dále je cílem předmětu umožnit studentům vhled do jiných metod bádání, než představuje výzkum a výuka interních zaměstnanců katedry, a zlepšení jazykových kompetencí studentů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student/ka:
- mít širší představu o tom, co vše je možné zkoumat v rámci teatrologického výzkumu;
- znát různé metodologie humanitního výzkumu;
- schopen/na je také aplikovat;
- schopen/na pochopit odborný výklad v anglickém jazyce a vést dialog o daném tématu.
Osnova
 • Obsah kurzu závisí na výběru konkrétního odborníka, který v daném semestru katedru navštíví.
 • Visual Dramaturgy, the Geo-cultural and Space in Postmodern Theatre Lecture (recorded lecture, reading, watching recorded performance, analysing the performance in on-line session)
 • The roots of visual dramaturgy can be found, among other, in Renaissance and Baroque’s triumphi and intermezzi. Triumphs organized by monarchs are known also from the Danish and Norwegian history. After the general introduction to Nordic and Norwegian theater we will focus on the postmodern theatre and the avant-garde context of visual dramaturgy which will be exemplified by describing works of Jan Fabre, Michael Laub, Baktruppen and Hotel Pro Forma. Another phenomenon mentioned will be the overlapping between theater and visual art, the key term being the “post spectacular performances” (e.g. by Pedro Gomez-Egana).
 • Lectures (recorded)
 • Collective analysis of the performance Outside the box by the group Honey and Dust. (on-line session in Zoom, Monday in November 14.00-16.00)
Literatura
 • Teorie vědy: [časopis pro teorii vědy, techniky a komunikace]. Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR. ISSN 1210-0250.
 • GOODMAN, Nelson a Catherine Z. ELGINOVÁ. Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd. Translated by Tomáš Kulka. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 191 stran. ISBN 9788073087371. info
 • KUNDU, Abhijit a Pramod K. NAYAR. The Humanities. Methodology and Perspectives. Longman, 2011.
 • RACLAVSKÝ, Jiří a Petr KUCHYŇKA. Pojmy a vědecké teorie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6791-2. info
Výukové metody
přednáška, samostatná četba, shlédnutí záznamu, on-line diskuze (na platformě Zoom), esej
Metody hodnocení
Attendence (100%), active participation in the on-line discussion. Written essay (2 pages/ 500 words) summing up the discussion or describing the performance with the help of given terminology.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DISE002