DISE003 Guest Lecturer Course 3 (Writing about Opera)

Filozofická fakulta
podzim 2022

Předmět se v období podzim 2022 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost angličtiny (alespoň pasivní).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je věnován zprostředkování znalostí a kompetencí z oblastí dějin a teorie divadla, které nejsou součástí kurikula prostřednictvím pravidelně vypisovaných předmětů, stejně jako z oblastí s teatrologií bezprostředně souvisejících (např. performance studies, další vědy o umění apod.). Dále je cílem předmětu umožnit studentům vhled do jiných metod bádání, než představuje výzkum a výuka interních zaměstnanců katedry, a zlepšení jazykových kompetencí studentů.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka:
- mít širší představu o tom, co vše je možné zkoumat v rámci teatrologického výzkumu;
- znát různé metodologie humanitního výzkumu;
- schopen/na je také aplikovat;
- schopen/na pochopit odborný výklad v anglickém jazyce a vést dialog o daném tématu.
Osnova
  • Obsah kurzu závisí na výběru konkrétního odborníka, který v daném semestru katedru navštíví.
Literatura
  • Teorie vědy: [časopis pro teorii vědy, techniky a komunikace]. Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR. ISSN 1210-0250.
  • GOODMAN, Nelson a Catherine Z. ELGINOVÁ. Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd. Translated by Tomáš Kulka. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 191 stran. ISBN 9788073087371. info
  • KUNDU, Abhijit a Pramod K. NAYAR. The Humanities. Methodology and Perspectives. Longman, 2011.
  • RACLAVSKÝ, Jiří a Petr KUCHYŇKA. Pojmy a vědecké teorie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6791-2. info
Výukové metody
přednáška, diskuze, samostatná četba
Metody hodnocení
Docházka (100%), esej (4000 znaků).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
V angličtině. Pro získání kreditu je vyžadována účast na přednášce. In English.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/DISE003