DISE004 Embodied Metaphors in Audiovisual Media (Kathrin Falenbrach)

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost angličtiny (alespoň pasivní).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je věnován zprostředkování znalostí a kompetencí z oblastí dějin a teorie divadla, které nejsou součástí kurikula prostřednictvím pravidelně vypisovaných předmětů, stejně jako z oblastí s teatrologií bezprostředně souvisejících (např. performance studies, další vědy o umění apod.). Dále je cílem předmětu umožnit studentům vhled do jiných metod bádání, než představuje výzkum a výuka interních zaměstnanců katedry, a zlepšení jazykových kompetencí studentů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student/ka:
- mít širší představu o tom, co vše je možné zkoumat v rámci teatrologického výzkumu;
- znát různé metodologie humanitního výzkumu;
- schopen/na je také aplikovat;
- schopen/na pochopit odborný výklad v anglickém jazyce a vést dialog o daném tématu.
Osnova
 • Obsah kurzu závisí na výběru konkrétního odborníka, který v daném semestru katedru navštíví.
 • THE COURSE WILL BE HELD ON-LINE ON ZOOM. Schedule, 30.3.22-1.4.22
 • Wednesday (30.3.22), 4:00 pm: Plenary talk
 • “Metaphorical Spaces, Moods and Symbolic Meanings in Complex TV-Series”
 • Thursday (31.3.22), Seminar: Audiovisual Metaphors in Moving Images: Part 1 &2
 • 10:00-11:30 am, Part I: Image Schemata and Primary Metaphors in Moving Images Reading: Maarten Coëgnarts/Peter Kravanja (2012). “Embodied Visual Meaning: Image Schemas in Film”. In: Projections. Journal for Movies and Mind, 6/2. 84-101.
 • 2:00-3:30 am, Part II: Audiovisual Metaphors in Movies: Space Metaphors Reading: Kathrin Fahlenbrach (2016). "Audiovisual Metaphors as Embodied Narratives in Moving Images." In: Embodied Metaphors in Film, Television, and Video Games. Cognitive Approaches, Fahlenbrach. London/New York, 2016: Routledge. 33-50.
 • Friday (1.4.22) 10:00-11:30 am, Seminar/Part 3:
 • Metaphoric Performances in Theatre and Moving Images. A Comparative Discussion Šárka Havlíčková Kysová & Kathrin Fahlenbrach [short video – will be shared]
 • ZOOM-Link for the three Seminar-Sessions: https://uni-hamburg.zoom.us/j/67254638512?pwd=SWlaODI4VU90enZmbEJjU0hPa1Zidz09
 • Meeting-ID: 672 5463 8512
 • Code: 29923944
Literatura
 • Teorie vědy: [časopis pro teorii vědy, techniky a komunikace]. Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR. ISSN 1210-0250.
 • GOODMAN, Nelson a Catherine Z. ELGINOVÁ. Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd. Translated by Tomáš Kulka. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 191 stran. ISBN 9788073087371. info
 • KUNDU, Abhijit a Pramod K. NAYAR. The Humanities. Methodology and Perspectives. Longman, 2011.
 • RACLAVSKÝ, Jiří a Petr KUCHYŇKA. Pojmy a vědecké teorie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6791-2. info
Výukové metody
přednáška, diskuze, samostatná četba
Metody hodnocení
Docházka (100%), poster (max. 2000 znaků). Poster by měl být zaměřen na krátkou analýzu jevu (vybraného studentem). Analýza by měla obsahovat identifikaci konceptuální metafory (metafor) nebo obrazových schémat.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
In English. From 30. 3. to 1. 4. 2022 (wed, thu, fri).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/DISE004