DISM011 Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (cvičící)
Jitka Kapinusová (pomocník), doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ústní zkouška uzavírající magisterské studium.
Výstupy z učení
Prokázání znalostí v rozsahu magisterského stupně.
Osnova
 • Ústní zkouška je komisionální a skládá se ze dvou částí:
 • 1) Obhajoba magisterské diplomové práce;
 • 2) Zkouška ze znalosti odborné literatury. Student si ze seznamu povinné literatury ke zkoušce, který obsahuje 40 titulů a je dostupný v IS a na webových stránkách KDS (https://divadlo.phil.muni.cz/media/3173085/seznam-odborne-literatury-ke-statni-magisterske-zkousce_final.docx), vybere 10 titulů. Při ústní zkoušce je komisí prověřena důkladná znalost dvou z těchto titulů.
 • Student(ka) měsíc před vyhlášeným konáním státní zkoušky informuje vedoucího katedru o svém výběru 10 titulů z uvedeného seznamu. Při zkoušce dostane student(ka) zadané dva tituly, má 30 minut na přípravu a následně prezentuje u obou zadaných titulů: téma, klíčové pojmy, dobový kontext a zaujme kritické stanovisko, následuje rozprava.
Literatura
  doporučená literatura
 • Theatre, theory, theatre : the major critical texts from Aristotle and Zeami to Soyinka and Havel. Edited by Daniel C. Gerould. New York: Applause Theatre & Cinema Books, 2000. 492 s. ISBN 1557835276. info
 • BARTOŠ, Jaroslav. Dějiny českého divadla. 1, Od počátků do sklonku osmnáctého století. Praha: Academia, 1968. info
 • BARTOŠ, Jaroslav. Dějiny českého divadla. 2, Národní obrození. Praha: Academia, 1969. info
 • BLAHNÍK, Vojtěch Kristian. Světové dějiny divadla. Praha: Aventinum, 1929. info
 • BRABEC, Jan. Dějiny českého divadla. 4, Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace. Praha: Academia, 1983. info
 • BRABEC, Jan. Dějiny českého divadla. 3, Činohra 1848-1918. Praha: Academia, 1977. info
 • BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1999. 948 s. : i. ISBN 80-7106-364-9. info
 • CARLSON, Marvin A. Theories of the theatre : a historical and critical survey, from the Greeks to the present. Expanded ed. Ithaca: Cornell University Press, 1993. 553 s. ISBN 0801481546. info
 • HÝSEK, Miloslav. Dějiny českého divadla v Brně. V Brně: Benediktinská knihtiskárna, 1907. info
 • PAVIS, Patrice. Dictionary of the theatre :terms, concepts, and analysis. Edited by Marvin Carlson, Translated by Christine Shantz. Toronto: University of Toronto Press, 1998. xvii, 469. ISBN 0-8020-8163-0. info
 • PLEVA, Libor. Dějiny divadla v renaissanci a baroku na Moravě. 1949. 421, xi, [. info
 • VONDRÁČEK, Jan. Dějiny českého divadla : doba obrozenská, 1771-1824. Edited by Vladimír Müller, Edited by Jan Kopecký. 1. vyd. Praha: Orbis, 1956. 688 s., [5. info
 • VONDRÁČEK, Jan. Přehledné dějiny českého divadla. Část I., Od prvních pokusů v Kotcích do r. 1824 : Dějiny českého divadla. I. (Variant.). [Praha], Nusle 446: F. Svoboda, 1926. info
 • VONDRÁČEK, Jan. Dějiny českého divadla : doba předbřeznová 1824-1846. 1. vyd. Praha: Orbis, 1957. 490 s., 54. info
 • VONDRÁČEK, Jan. Přehledné dějiny českého divadla. Část III., Doba konstituční : 1846-1852 : Dějiny českého divadla. III. (Variant.). Praha XIV.: F. Svoboda, 1930. info
Výukové metody
Samostatná příprava na základě zadané literatury.
Metody hodnocení
Ústní zkouška je komisionální a skládá se ze dvou částí:
1) Obhajoba magisterské diplomové práce;
2) Zkouška ze znalosti odborné literatury. Student si ze seznamu povinné literatury ke zkoušce, který obsahuje 40 titulů a je dostupný v IS a na webových stránkách KDS (www.divadlo.phil.muni.cz), vybere 10 titulů. Při ústní zkoušce je komisí prověřena důkladná znalost dvou z těchto titulů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DISM011