DISMS02 Adaptace a inscenace antického dramatu

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/7. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se věnuje tzv. druhému životu antického dramatu. Představuje to, jakým způsobem byly řecké a římské tragédie a komedie přejímány, adaptovány a inscenovány v pozdějších historických obdobích, včetně moderní doby a 20. století. Součástí kurzu je také seznámení s teorií adaptace obecně.

Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- vysvětlit, jaký je rozdíl mezi adaptací, apropriací, překladem, kulturním převodem a dalšími pojmy z teorie adaptace a recepce;
- dát příklady adaptace konkrétních her či dramatických tradic v konkrétních obdobích kulturního vývoje;
- popsat způsob inscenování antického dramatu v pozdějších dobách;
- charakterizovat proces recepce antického dramatu v českých zemích až do současnosti.
Osnova
 • 1. Druhý život antického dramatu - úvod
 • 2. Teorie adaptace
 • 3. Recepce antického dramatu ve středověku: Hildegarda, Hrotswitha
 • 4. Recepce antického dramatu v renesanci: Chaucer, Shakespeare
 • 5. Recepce antického dramatu v novověku: Moliere, Kleist, Racine
 • 6. Recepce antického dramatu ve dvacátém století: drama (Jeffers, Sartre, Figueiredo) a inscenace (Mnouchkine, Stein, Tadashi, The Gospel at Colonus, Dionysus 69, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum)
 • 7. Recepce antického dramatu v českých zemích: jezuitské divadlo, režiséři (Seifert, Hilar, Dostal, Frejka, Macháček, Pásek, Hynšt, Krejča, Kačer, Balaďa, Čičvák, Burešová), herci (Kohout), překlady (Král, Stiebitz, Renč, Topol, Stehlíková, podstročník, adaptace)
Literatura
  povinná literatura
 • A companion to classical receptions. Edited by Lorna Hardwick - Christopher Stray. Pbk. ed. 1st pub. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. xvii, 538. ISBN 9781444339222. info
 • ZYL SMIT, Beatie van. A Handbook to the Reception of Greek Drama. Wiley Blackwell, 2016. ISBN 978-1-118-34776-8
  doporučená literatura
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Český překlad antických her: Quo Vadis? Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, p. 136-150.
Výukové metody
přednáška, diskuze, četba, analýza inscenace
Metody hodnocení
Ústní zkouška z předem daných témat. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DISMS02