DISMS09 Divadelní obraz roku 1953

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/7. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se věnuje (nejen) divadelnímu dění roku 1953 a kontextu 50. let obecně.

Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- orientovat se v politicko-kulturním dění v Československu v roce 1953;
- analyticky zhodnotit dramaturgii divadel na oblasti a v hlavním městě v daném roce;
- popsat divadelní principy roku 1953 a padesátých let obecně;
- porozumět estetice dané doby a nahlédnout divadelní události roku 1953 v kontextech výtvarného, architektonického, filmového a hudebního dění.
Osnova
 • Politický a společenský kontext roku 1953
 • Divadelní události (oblastní divadla, hlavní město)
 • Dramaturgie roku
 • Divadelní režie
 • Literatura (drama): dozvuky kolektivizačního dramatu
 • Estetika socialistického realismu
 • Propaganda socialistického realismu
 • Výtvarno (obrazy, sochy, reliéfy)
 • Film
 • Architektura
 • Hudba
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Jindřich. Osudy českého divadla po druhé světové válce. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 526 s. ISBN 9788020015020. info
 • JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním systému : příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 679 s. ISBN 9788020017208. info
  doporučená literatura
 • Osm let po válce : rok 1953 v Československu. Edited by Jiří Petráš - Libor Svoboda. [Praha]: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. 523 s. ISBN 9788087311387. info
 • Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Edited by Karel Kouba - Vít Schmarc - Petr Šámal - Vladimír Macura. V tomto uspořádání vyd. Praha: Academia, 2008. 351 s. ISBN 9788020016690. info
 • GROJS, Boris. Gesamtkunstwerk Stalin : rozpolcená kultura v Sovětském svazu ; Komunistické postskriptum. Edited by Václav Magid, Translated by Martin Ritter. Vyd. 1. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2010. 189 s. ISBN 9788087108178. info
 • JEŘÁBEK, Čestmír. V zajetí stalinismu :z deníků 1948-1958. Edited by Dušan Jeřábek. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2000. 413 s., [9. ISBN 80-85947-45-5. info
 • KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa : doba tání 1953-1956. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2005. 768 s. ISBN 8086598985. info
 • KAPLAN, Karel a Dušan TOMÁŠEK. O cenzuře v Československu v letech 1945-1956 : studie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 183 s. ISBN 8085270382. info
 • KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci : kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. První vydání. Praha: Libri, 2006. 399 stran. ISBN 807277316X. info
 • MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 314 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 471. ISBN 978-80-210-8777-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8778-2017. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Iva a Marcel SLADKOWSKI. Městské divadlo Zlín : 70 sezon. Vydání první. Zlín: Městské divadlo, 2015. 245 s. ISBN 978-80-260-8778-6. info
 • PERNES, Jiří. Zprávy z Prahy 1953. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 409 stran. ISBN 9788020025685. info
 • PETIŠKOVÁ, Tereza. Československý socialistický realismus 1948-1958. Praha: Gallery, 2002. 101 s. ISBN 086010619. info
 • ZARECOR, Kimberly Elman. Utváření socialistické modernity : bydlení v Československu v letech 1945-1960. Edited by Alena Všetečková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2015. 419 s. ISBN 9788020023087. info
Výukové metody
přednáška, diskuze
Metody hodnocení
Práce v hodinách, závěrečná písemná práce. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DISMS09