DISQ015 Asijské divadelní formy

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/5. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Rozwalka (pomocník)
Garance
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se věnuje představení hlavních divadelních žánrů asijských kultur.

Kurz probíhá v češtině.
Výstupy z učení

Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:
- porozumět základním principům tradičních divadelních forem Indie, Japonska a Číny;
- vysvětlit principy inscenační praxe;
- vysvětlit principy herecké praxe;
- interpretovat hlavní principy divadelních poetik rozebíraných oblastí.
Osnova
 • Tradiční divadelní (taneční) formy Indie: kúdijáttam, kathakali, bharatanátjam, kathak, Rámlíla atd.
 • Tradiční divadelní formy Japonska: nó, kjógen, bunraku, kabuki
 • Tradiční dramatické žánry a divadelní formy Číny: Sung ca-t'ü, čchuan-čchi, kchun-čchü, t'ing-si (Pekingská opera) atd.
Literatura
  povinná literatura
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 236 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; č. 419. ISBN 978-80-210-6406-5. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Kúdijáttam - když divadlo vychází z chrámu. Divadelní revue, Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2012, roč. 23, č. 3, s. 36-54. ISSN 0862-5409. info
 • Kalhoty pro dva : antologie japonského divadla. Translated by Miroslav Novák. Praha: Brody, 1997. 289 s. ISBN 8086112063. info
 • KALVODOVÁ, Dana. Čínské divadlo. Vyd. 1. Praha: Panorama, 1992. 292 s., [4. ISBN 80-7038-233-3. info
 • KALVODOVÁ, Dana. Vítr v piniích : japonské divadlo. Translated by Miroslav [japanolog] Novák. Praha: Odeon, 1975. info
 • Pod praporem krále nebes : divadlo v Indii [2-7652]. Praha: Odeon, 1987. info
  doporučená literatura
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. ‘Asian’ Theatre Sign: Its Potential and Its Limits in the History of the Czech Structuralist Thought. Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 89-99. ISSN 1803-845X. info
 • Divadelné kultúry Východu. Bratislava: Tatran, 1987. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Divadelní formy Asie v teoretickém díle Jiřího Veltruského. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč.16, č. 1, s. 81-101. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Divadlo nezávislé Indie: Anglicky psaná indická dramatika. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 1., 1-2, s. 79 - 94. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Estetika staroindického divadelního umění. Teorie rasy. Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 2007, č. 10, s. 145-159. ISSN 1214-0406. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Směřování k rase v dramatickém textu: Kalidásův Ztracený prsten. Theatralia. Sborník prací filozofické fakulty MU, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 113-132. ISSN 1214-0406. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Znakové systémy asijských divadelních forem v českém myšlení o divadle. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 13, 2010/2, s. 24 - 39. ISSN 1803-845X. info
 • KALVODOVÁ, Dana. Asijské divadlo na konci milénia. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 317 s. ISBN 802001019X. info
 • KALVODOVÁ, Dana. Kchung Šang-ženův Vějíř s broskvovými květy : kapitoly ke studiu mingského dramatu. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1993. 154 s. info
 • RUMÁNEK, Ivan. Japonská dráma nó - žáner vo vývoji. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. 459 s. ISBN 978-80-224-1148-6. info
Výukové metody
přednášky, samostatná četba, diskuse
Metody hodnocení
Písemná nebo ústní zkouška. Hranice úspěšnosti je 70%.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DISQ015