DSBcA01 Úvod do studia dějin starověku

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 A21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům schopnost poukázat na základní rysy tohoto historického období a orientovat se ve specifikách myšlení starověkého člověka.
Výstupy z učení
Student díky absolvování předmětu:
-dokáže rozpoznat a charakterizovat typy starověkých států;
-je seznámen s problematikou chronologie starověku;
-zvládá práci s editovanými prameny;
-zná historii oboru, který studuje.
Osnova
 • 1. Vysvětlení pojmu starověk, periodizace starověkých dějin.
 • 2. Starověké písemné systémy, jejich vývoj a luštění.
 • 3. Typy států na starověkém Předním Východě, v Indii a Číně.
 • 4. Typy antických států.
 • 5. Chronologie starověkých dějin, pomůcky k jejímu určování.
 • 6. Jazyková a etnická situace v období starověku.
 • 7. Postavení otroků staroorientálního a klasického typu.
 • 8. Myšlení starověkého člověka a pomůcky k jeho poznání.
 • 9. Myšlení starověkého člověka (praktické ukázky z pramenů).
 • 10. Politicko-právní terminologie starověkých dějin.
 • 11. Základy metodologie oboru.
 • 12. Závěrečná diskuse.
Literatura
  povinná literatura
 • Římský člověk a jeho svět. Edited by Andrea Giardina, Translated by Kateřina Brabcová - Jana Gruberová -. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2014. 375 stran. ISBN 9788074290725. info
 • Řecký člověk a jeho svět. Edited by Jean-Pierre Vernant, Translated by Lucie Fialková. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 268 s. ISBN 8070217316. info
 • Slovník antické kultury. Edited by Václav Bahník. [1. vyd.]. Praha: Svoboda, 1974. 717 s. : o. info
 • SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 741 s. : i. info
  doporučená literatura
 • HILL, Robert M. Pictograph to alphabet- and back : reconstructing the pictographic origins of the Xajil chronicle. Philadelphia: American Philosophical Society, 2012. ix, 124. ISBN 9781606180242. info
 • FUNKE, Fritz. Buchkunde : die historische Entwicklung des Buches von der Keilschrift bis zur Gegenwart. 6., überarb. und erg. Aufl. Wiesbaden: VMA-Verlag, 2006. 396 s. ISBN 3928127950. info
 • DAVIES, W. V. Egyptské hieroglyfy : čtení v minulosti. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2002. 87 s. ISBN 8072074318. info
 • BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 948 s. ISBN 8072770241. info
 • BARTONĚK, Antonín. Das Alphabet der archaischen griechischen Inschriften von Pithekoussai. In Atti del XI. Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Preatti). Roma: Edizioni Quasar, 1999. s. 177-181, 4 s. ISBN 88-7140-111-5. info
 • Greek writing from Knossos to Homer : a linguistic interpretation of the origin of the Greek alphabet and the continuity of ancient Greek literacy. Edited by Roger D. Woodard. New York: Oxford University Press, 1997. xiv, 287. ISBN 0195105206. info
 • Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu : sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22.-25. září 1993. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 259 s. ISBN 8021007370. info
 • KLÍMA, Josef. Nejstarší zákony lidstva : Chammurapi a jeho předchůdci. 1. vyd. Praha: Academia, 1979. 382 s., př. info
 • VARCL, Ladislav. Antika a česká kultura. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 575 s., [6. info
 • SELEŠNIKOV, S. I. Člověk a čas : dějiny kalendáře a chronologie : Istorija kalendarja i chronologii (Orig.). 1. vyd. Praha: Práce, 1974. 238 s. info
 • EKSCHMITT, Werner. Paměť národů : hieroglyfy, písmo a písemné nálezy na hliněných tabulkách, papyrech a pergamenech. Translated by Marie Grünfeldová. 1. vyd. Praha: Orbis, 1974. 252 s., př. info
 • FÖLDES-PAPP, Károly. Vom Felsbild zum Alphabet : die Geschichte der Schrift von Ihren Frühesten Vorstufen bis zur Modernen Lateinischen Schreibschrift. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1966. 222 s. info
 • Mnema Vladimír Groh [1-1600]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. info
 • ČEŠKA, Josef. Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959. 132 s. info
 • GROH, V. Starý Řím. Praha, 1931. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení, domácí četba.
Metody hodnocení
Písemný test prověřující znalosti z přednášek a domácí četby.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DSBcA01