DSBcA09 Dějiny starověkého Říma I

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Jana Malaníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
V případě studentů Dějin starověku (s výjimkou vedlejšího plánu) se předpokládá předchozí absolvování dějin Řecka II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je:
- osvětlit problematiku vzniku Říma, jeho vývoje z rodové společnosti v městský stát;
- charakterizovat fungování římských státních institucí a společnosti za doby královské a za epochy republikánského zřízení;
- vyložit příčiny a důsledky vzniku středomořského panství Římanů, jejich politiku vůči provinciím a zahraničí;
- nalézt kladné a záporně působící prvky římského vývoje.
Výstupy z učení
Student bude na základě svých teoretických poznatků s to správně interpretovat texty příslušných historických pramenů, srovnávat způsob života Řeků, Římanů a staroorientálních civilizací, posoudit význam starého Orientu, Etrusků a Řeků pro vývoj římské kultury. Bude umět posoudit význam romanizace části Evropy a Afriky.
Osnova
 • 1) Zeměpisné a etnické poměry v Itálii, Indoevropané a italská doba železná.
 • 2) Vznik Říma podle římské historiografie a moderní vědy.
 • 3) Historický a institucionální vývoj římské doby královské, společnost tohoto období.
 • 4) Serviovská ústava a vznik římské civitas.
 • 5) Problematika soužití patriciů a plebejů, vyrovnání práv těchto skupin římských občanů.
 • 6) Politické instituce a hospodářské poměry římské republiky.
 • 7) Dobývání a správa Itálie Římany.
 • 8) Období punských válek z hlediska vojenského a sociálního vývoje v římském státě.
 • 9) Správa provincií za republiky, otázky romanizace provinciálních území, helénizace Římanů.
 • 10) Přičiny politické a hospodářské krize římské republiky, pokusy o řešení problémů římského zemědělství a armády. Římská sociální politika.
 • 11) Římské výboje na konci republiky. Politické směry pozdní republiky. Svoboda a další životní hodnoty Římanů.
 • 12) Problematika římského občanství.
 • 13) Římsko-barbarské otázky.
 • 14) Optimáti a populárové. Římský stát v době občanských válek a význam Caesarova působení.
 • 15) Hlavní kulturní přínos republikánského období. Zhodnocení římského politického systému za republiky. Politické teorie a praxe.
Literatura
  povinná literatura
 • ZIMMERMANN, Klaus. Rom und Karthago. 3. Aufl., durchgesehene, bib. Darmstadt: WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 2013. vii, 152. ISBN 9783534737529. info
 • LINKE, Bernhard. Die römische Republik von den Gracchen bis Sulla. 2. Aufl., durchgesehene und. Darmstadt: WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 2012. x, 150. ISBN 9783534716180. info
 • CARANDINI, Andrea. Rome : day one. Translated by Stephen Sartarelli. Princeton: Princeton University Press, 2011. 172 stran. ISBN 9780691180793. info
 • DREYER, Boris. Die Innenpolitik der Römischen Republik : 264-133 v. Chr. Darmstadt: WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 2006. vii, 144. ISBN 3534155939. info
 • Rubiconthe last years of the Roman Republic. Edited by Tom Holland. 1st Anchor Books ed. New York: Anchor Books, 2005. 408 p. ISBN 1400078970. info
 • The Cambridge ancient history. Edited by J. A. Crook - A. W. Lintott - Elizabeth Rawson. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. xviii, 929. ISBN 0521256038. info
 • BURIAN, Jan. Hannibal. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967. 213 s. URL info
 • Antika v dokumentech. Edited by Julie Nováková - Jan Pečírka. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 652 s. info
 • GROH, V. Starý Řím. Praha, 1931. info
 • KRÁL, Josef. Státní zřízení římské. Edited by Vladimír Groh. V Praze: Nákladem Jednoty českých filologů, 1921. ix, 303. URL info
  doporučená literatura
 • LE BOHEC, Yann. La première marine de guerre romaine: des origines à 241 av. J.-C. Chamalières: Lemme Edit, 2020. ISBN 978-2-917575-91-8.
 • FARNEY, Gary D. a Guy BRADLEY, eds. The Peoples of Ancient Italy. Berlin: W. de Gruyter, 2018. ISBN 978-1-61451-520-3.
 • Ownership and exploitation of land and natural resources in the Roman world. Edited by Paul Erdkamp - Koenraad Verboven - Arjan Zuiderhoek. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. xii, 407. ISBN 9780198728924. info
 • La leggenda di Roma. Edited by Paolo Carafa - Ugo Fusco - Alessandro Catastini - Maria Teresa D'Aless. [Milano]: Fondazione Lorenzo Valla, 2014. xcvi, 526. ISBN 9788804634973. info
 • Creating ethnicities & identities in the Roman world. Edited by Andrew Gardner - Edward Herring - Kathryn Lomas. [London]: Institute of Classical Studies, School of Advanced study, University of London, 2013. xiii, 278. ISBN 9781905670468. info
 • Law and religion in the Roman republic. Edited by O. E. Tellegen-Couperus. Boston: Brill, 2012. vi, 229 p. ISBN 9789004219205. info
 • BOATWRIGHT, Mary Taliaferro. Peoples of the Roman world. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. xviii, 241. ISBN 9780521549943. info
 • Processes of integration and identity formation in the Roman Republic. Edited by Saskia T. Roselaar. Leiden: Brill, 2012. vii, 406. ISBN 9789004229600. info
 • Consuls and res publica : holding high office in the Roman Republic. Edited by Hans Beck. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. x, 376. ISBN 9781107001541. info
 • La leggenda di Roma. Edited by Paolo Carafa - Mario Fiorentini - Ugo Fusco - Andrea Carandini, Transl. [Milano]: Fondazione Lorenzo Valla, 2011. lxxxiv, 38. ISBN 9788804604235. info
 • HARPER, Kyle. Slavery in the late Roman world : AD 275-425. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. xiv, 611. ISBN 9780521198615. info
 • A companion to the Roman republic. Edited by Nathan Stewart Rosenstein - Robert Morstein-Marx. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. xviii, 737. ISBN 9781444334135. info
 • La legenda di Roma. Edited by Paolo Carafa - Nikolaos Arvanitis - Daniela Bruno - Maria Cristina Cap. I edizioni. [Milano]: Fondazione Lorenzo Valla, 2010. liv, 357. ISBN 9788804594291. info
 • La legenda di Roma. Edited by Paolo Carafa - Maria Teresa D'Alessio - Carlo De Simone - Andrea Caran. III edizione. [Milano]: Fondazione Lorenzo Valla, 2010. cxxxii, 49. ISBN 9788804538219. info
 • MURRELL, John. Cicero and the Roman Republic. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. vi, 184. ISBN 9780521691161. info
 • The Cambridge economic history of the Greco-Roman world. Edited by Walter Scheidel - Ian Morris - Richard P. Saller. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xiv, 942. ISBN 9780521780537. info
 • FORSYTHE, Gary. A critical history of early Rome : from prehistory to the first Punic War. Berkeley: University of California Press, 2005. xvi, 400. ISBN 9780520249912. info
 • LANCIANI, Rodolfo. Roma pagana e cristiana : la trasformazione della città attraverso i secoli, dai templi alle chiese, dai mausolei alle tombe dei primi papi. 1a ed. Roma: Newton & Compton, 2004. 333 s. ISBN 8854100749. info
 • The Cambridge companion to the Roman republic. Edited by Harriet I. Flower. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. xv, 405. ISBN 9780521807944. info
 • The Roman world of Cicero's De oratore. Edited by Elaine Fantham. New York: Oxford University Press, 2004. vii, 354 p. ISBN 0199263159. info
 • Plebs and politics in the late Roman Republic. Edited by Henrik Mouritsen. New York: Cambridge University Press, 2001. vi, 164 p. ISBN 0521791006. info
 • ROBERT, Jean-Noël. Řím : 753 př. n. l. až 476 n. l. Translated by Jitka Matějů. Praha: Lidové noviny, 2001. 270 s. ISBN 8071063983. info
 • Gentes, Reges und Rom : Auseinandersetzung - Anerkennung - Anpassung : Festschrift für Jaroslav Tejral zum Geburtstag. Edited by Jan Bouzek. Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 2000. 250 s. ISBN 8086023249. info
 • Roma : Romolo, Remo e la fondazione della città. Edited by Andrea Carandini - Rosanna Cappelli. Milano: Electa, 2000. 32 s. ISBN 8843576623. info
 • FORSYTHE, Gary. Livy and early Rome : a study in historical method and judgment. Stuttgart: Franz Steiner, 1999. 147 stran. ISBN 3515074953. info
 • CORNELL, Tim a John MATTHEWS. Svět starého Říma : kulturní atlas. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1995. 240 s. ISBN 8071762105. info
 • Storia di Roma. Edited by Andrea Carandini - Lellia Cracco Ruggini - Andrea Giardina. Torino: Giulio Einaudi, 1993. xlv, 1128. ISBN 9788806117443. info
 • War and society in the Roman world. Edited by John Rich - Graham Shipley. New York: Routledge, 1993. xi, 315 p. ISBN 0415066441. info
 • APPIANOS. Krize římské republiky : (Římské dějiny II - Občanské války). Translated by Jan Burian - Bohumila Mouchová. Vydání první. Praha: Svoboda, 1989. 495 stran. ISBN 802050060X. URL info
 • The Cambridge ancient history. Edited by A. E. Astin. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. xiii, 625. ISBN 0521234484. info
 • The Cambridge ancient history. Edited by F. W. Walbank. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. xvii, 811. ISBN 0521234468. info
 • Hannibal. Edited by Karl Christ. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974. ix, 429. ISBN 3534060776. info
 • BRUNT, Peter Astbury. Social conflicts in the Roman Republic. London: Chatto and Windus, 1971. ix, 164. ISBN 0701116315. info
 • CICERO, Marcus Tullius. O povinnostech : rozprava o třech knihách věnovaná synu Markovi. Translated by Jaroslav Ludvíkovský. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 193 s. URL info
 • SALMON, E. T. Samnium and the Samnites. First published. Cambridge: at the University Press, 1967. x, 446. ISBN 9780521061858. info
Výukové metody
Přednášky a semináře v multimediálních učebnách, využití volných dotazů studentů, četba a interpretace historických pramenů.
Metody hodnocení
Zkouška ze znalostí získaných na přednáškách a individuální přípravou.
Seminární část je hodnocena na základě aktivity v hodinách a seminární práce.
Studenti s ukončením zk: Ke zkoušce je možné se přihlásit pouze po splnění seminární práce!
Informace učitele
Předmět se vyučuje dvakrát týdně (přednáška, seminář); seminář je povinný pouze pro studenty Dějin starověku.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti Dějin starověku ukončují zkouškou. Studenti jiných oborů ukončují kolokviem.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: dvakrát týdně (přednáška, seminář); seminář je povinný pouze pro studenty Dějin starověku.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.