DSBcA09 Dějiny starověkého Říma I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Jana Malaníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 A24, St 14:00–15:40 A21
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
DSBcA09/seminar_streda: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Malaníková, M. Melounová
Předpoklady
V případě studentů Dějin starověku (s výjimkou vedlejšího plánu) se předpokládá předchozí absolvování dějin Řecka II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je:
- osvětlit problematiku vzniku Říma, jeho vývoje z rodové společnosti v městský stát;
- charakterizovat fungování římských státních institucí a společnosti za doby královské a za epochy republikánského zřízení;
- vyložit příčiny a důsledky vzniku středomořského panství Římanů, jejich politiku vůči provinciím a zahraničí;
- nalézt kladné a záporně působící prvky římského vývoje.
Výstupy z učení
Student bude na základě svých teoretických poznatků s to správně interpretovat texty příslušných historických pramenů, srovnávat způsob života Řeků, Římanů a staroorientálních civilizací, posoudit význam starého Orientu, Etrusků a Řeků pro vývoj římské kultury. Bude umět posoudit význam romanizace části Evropy a Afriky.
Osnova
 • 1) Zeměpisné a etnické poměry v Itálii, Indoevropané a italská doba železná.
 • 2) Vznik Říma podle římské historiografie a moderní vědy.
 • 3) Historický a institucionální vývoj římské doby královské, společnost tohoto období.
 • 4) Serviovská ústava a vznik římské civitas.
 • 5) Problematika soužití patriciů a plebejů, vyrovnání práv těchto skupin římských občanů.
 • 6) Politické instituce a hospodářské poměry římské republiky.
 • 7) Dobývání a správa Itálie Římany.
 • 8) Období punských válek z hlediska vojenského a sociálního vývoje v římském státě.
 • 9) Správa provincií za republiky, otázky romanizace provinciálních území, helénizace Římanů.
 • 10) Přičiny politické a hospodářské krize římské republiky, pokusy o řešení problémů římského zemědělství a armády. Římská sociální politika.
 • 11) Římské výboje na konci republiky. Politické směry pozdní republiky. Svoboda a další životní hodnoty Římanů.
 • 12) Problematika římského občanství.
 • 13) Římsko-barbarské otázky.
 • 14) Optimáti a populárové. Římský stát v době občanských válek a význam Caesarovy vlády.
 • 15) Hlavní kulturní přínos republikánského období. Zhodnocení římského politického systému za republiky. Politické teorie a praxe.
Literatura
  povinná literatura
 • LINKE, Bernhard. Die römische Republik von den Gracchen bis Sulla. 2. Aufl., durchgesehene und. Darmstadt: WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 2012. x, 150. ISBN 9783534716180. info
 • CARANDINI, Andrea. Rome : day one. Translated by Stephen Sartarelli. Princeton: Princeton University Press, 2011. 172 stran. ISBN 9780691139227. info
 • DREYER, Boris. Die Innenpolitik der Römischen Republik : 264-133 v. Chr. Darmstadt: WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 2006. vii, 144. ISBN 3534155939. info
 • Rubiconthe last years of the Roman Republic. Edited by Tom Holland. 1st Anchor Books ed. New York: Anchor Books, 2005. 408 p. ISBN 1400078970. info
 • BURIAN, Jan [historik]. Hannibal [Burian, 1967]. Praha: Svoboda, 1967. info
 • Antika v dokumentech. 2, Řím. Edited by Jan Pečírka - Julie Nováková, Translated by Julie Nováková. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 652 s. info
 • GROH, V. Starý Řím. Praha, 1931. info
 • KRÁL, Josef. Státní zřízení římské. Edited by Vladimír Groh. V Praze: Nákladem Jednoty českých filologů, 1921. ix, 303 s. info
  doporučená literatura
 • The Cambridge companion to the Roman republic. Edited by Harriet I. Flower. First published. xv, 405. ISBN 9780521807944. info
 • Ownership and exploitation of land and natural resources in the Roman world. Edited by Paul Erdkamp - Koenraad Verboven - Arjan Zuiderhoek. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. xii, 407. ISBN 9780198728924. info
 • La leggenda di Roma. Edited by Paolo Carafa - Ugo Fusco - Alessandro Catastini - Maria Teresa D'Aless. [Milano]: Fondazione Lorenzo Valla, 2014. xcvi, 526. ISBN 9788804634973. info
 • Creating ethnicities & identities in the Roman world. Edited by Andrew Gardner - Edward Herring - Kathryn Lomas. [London]: Institute of Classical Studies, School of Advanced study, University of London, 2013. xiii, 278. ISBN 9781905670468. info
 • Law and religion in the Roman republic. Edited by O. E. Tellegen-Couperus. Boston: Brill, 2012. vi, 229 p. ISBN 9789004219205. info
 • BOATWRIGHT, Mary Taliaferro. Peoples of the Roman world. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. xviii, 241. ISBN 9780521549943. info
 • Processes of integration and identity formation in the Roman Republic. Edited by Saskia T. Roselaar. Leiden: Brill, 2012. vii, 406. ISBN 9789004229600. info
 • Consuls and res publica : holding high office in the Roman Republic. Edited by Hans Beck. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. x, 376. ISBN 9781107001541. info
 • La leggenda di Roma. Edited by Paolo Carafa - Mario Fiorentini - Ugo Fusco - Andrea Carandini, Transl. [Milano]: Fondazione Lorenzo Valla, 2011. lxxxiv, 38. ISBN 9788804604235. info
 • HARPER, Kyle. Slavery in the late Roman world : AD 275-425. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. xiv, 611. ISBN 9780521198615. info
 • A companion to the Roman republic. Edited by Nathan Stewart Rosenstein - Robert Morstein-Marx. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. xviii, 737. ISBN 9781444334135. info
 • La legenda di Roma. Edited by Paolo Carafa - Nikolaos Arvanitis - Daniela Bruno - Maria Cristina Cap. I edizioni. [Milano]: Fondazione Lorenzo Valla, 2010. liv, 357. ISBN 9788804594291. info
 • La legenda di Roma. Edited by Paolo Carafa - Maria Teresa D'Alessio - Carlo de Simone - Andrea Caran. III edizione. [Milano]: Fondazione Lorenzo Valla, 2010. cxxxii, 49. ISBN 9788804538219. info
 • MURRELL, John. Cicero and the Roman Republic. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. vi, 184. ISBN 9780521691161. info
 • The Cambridge economic history of the Greco-Roman world. Edited by Walter Scheidel - Ian Morris - Richard P. Saller. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xiv, 942. ISBN 9780521780537. info
 • LANCIANI, Rodolfo. Roma pagana e cristiana : la trasformazione della città attraverso i secoli, dai templi alle chiese, dai mausolei alle tombe dei primi papi. 1a ed. Roma: Newton & Compton, 2004. 333 s. ISBN 8854100749. info
 • The Roman world of Cicero's De oratore. Edited by Elaine Fantham. New York: Oxford University Press, 2004. vii, 354 p. ISBN 0199263159. info
 • Plebs and politics in the late Roman Republic. Edited by Henrik Mouritsen. New York: Cambridge University Press, 2001. vi, 164 p. ISBN 0521791006. info
 • ROBERT, Jean-Noël. Řím : 753 př. n. l. až 476 n. l. Translated by Jitka Matějů. Praha: Lidové noviny, 2001. 270 s. ISBN 8071063983. info
 • Gentes, Reges und Rom : Auseinandersetzung - Anerkennung - Anpassung : Festschrift für Jaroslav Tejral zum Geburtstag. Edited by Jan Bouzek. Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 2000. 250 s. ISBN 8086023249. info
 • Roma : Romolo, Remo e la fondazione della città. Edited by Andrea Carandini - Rosanna Cappelli. Milano: Electa, 2000. 32 s. ISBN 8843576623. info
 • CORNELL, Tim a John MATTHEWS. Svět starého Říma : kulturní atlas. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1995. 240 s. ISBN 8071762105. info
 • The Cambridge ancient history. Edited by J. A. Crook - A. W. Lintott - Elizabeth Rawson. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. xviii, 929. ISBN 0521256038. info
 • Storia di Roma. Edited by Andrea Carandini - Lellia Cracco Ruggini - Andrea Giardina. Torino: Giulio Einaudi, 1993. xlv, 1128. ISBN 9788806117443. info
 • War and society in the Roman world. Edited by John Rich - Graham Shipley. New York: Routledge, 1993. xi, 315 p. ISBN 0415066441. info
 • APPIANOS. Krize římské republiky : (Římské dějiny II - Občanské války). Translated by Jan Burian - Bohumila Mouchová. Vydání první. Praha: Svoboda, 1989. 495 stran. ISBN 802050060X. info
 • The Cambridge ancient history. Edited by A. E. Astin. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. xiii, 625. ISBN 0521234484. info
 • The Cambridge ancient history. Edited by F. W. Walbank. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. xvii, 811. ISBN 0521234468. info
 • Hannibal. Edited by Karl Christ. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974. ix, 429. ISBN 3534060776. info
 • BRUNT, Peter Astbury. Social conflicts in the Roman Republic. London: Chatto and Windus, 1971. ix, 164. ISBN 0701116315. info
 • CICERO, Marcus Tullius. O povinnostech : rozprava o třech knihách věnovaná synu Markovi : De officiis (Orig.). Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 193 s. info
 • ÜRÖGDI, György. Tak žil starý Řím. Vyd. 1. Praha: Orbis, 1968. 258 s. info
 • RUIZ, Vincenzo Arangio a ET AL. Antický Řím. Bratislava: Tatran, 1967. info
Výukové metody
Přednášky a semináře v multimediálních učebnách, využití volných dotazů studentů, četba a interpretace historických pramenů.
Metody hodnocení
Zkouška ze znalostí získaných na přednáškách a individuální přípravou.
Seminární část je hodnocena na základě aktivity v hodinách a seminární práce.
Pro přístup k ústní zkoušce je nutné ukončit seminární část.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti Dějin starověku ukončují zkouškou. Studenti jiných oborů ukončují kolokviem.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DSBcA09