DSBcA15 Interpretační seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 B2.24
Předpoklady
DSBcA07 Dějiny Řecka II
Ideální je alespoň základní znalost řečtiny, ale není nutnou podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci tohoto semináře se studenti budou seznamovat s nejdůležitějšími prameny z prostředí starověkého Předního východu (včetně Egypta) a antického Řecka. Číst se budou prameny různého typu: kromě historiků i prameny legislativního charakteru nebo poezie.
Seminář se zaměří na práci s prameny na příkladu konkrétních témat (např. sociální napětí v archaickém Řecku osvětlené na ukázkách z nejstarší řecké lyriky, původ athénské demokracie, srovnání athénské politiky v období prvního a druhého námořního spolku apod.).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni samostatně vyhledávat prameny ke specifickým problémům předovýchodních a řeckých dějin a vyvozovat z nich úsudky na základě kritické analýzy.
Osnova
 • Čteny budou mezopotámské zákoníky a náboženské texty, ukázky z egyptské mudroslovné literatury. K dějinám Řecka pak zástupci řecké historiografie, epigrafické památky a ukázky nejstarší poezie.
 • Volba čtených pramenů se každoročně částečně obměňuje.
Literatura
  povinná literatura
 • Písemnictví starého Předního východu. Edited by Jana Mynářová. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2011. 830 s. ISBN 9788072984428. info
 • HELLER, Jan. Encyklopedie starověkého Předního východu. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 447 s. ISBN 80-85983-58-3. info
 • ŠONKA, Jaroslav. Případ Hérodotos. 1. vyd. Praha: Orbis, 1977. 349 s., [1. info
 • OLIVA, Pavel. Solón. Praha: Svoboda, 1971. info
  doporučená literatura
 • LEXA, František. Egyptská kniha mrtvých. Bratislava: Glóbus,. 114 s. ISBN 8096711954. info
 • A companion to Greek and Roman historiography. Edited by John Marincola. Pbk. ed. 1st pub. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. xli, 705. ISBN 9781444339239. info
 • Slova do hlíny vepsaná : mýty a legendy Babylónie. Edited by Jiří Prosecký. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 438 s. ISBN 9788020018939. info
 • LEWIS, John David. Solon the thinker : political thought in archaic Athens. 1st pub. London: Duckworth, 2008. viii, 184. ISBN 9780715637289. info
 • IRWIN, Elizabeth. Solon and early Greek poetry : the politics of exhortation. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xiii, 350. ISBN 0521851785. info
 • PROSECKÝ, Jiří. Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu. 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 235 s. ISBN 80-7277-188-4. info
 • ROSCHER, Wilhelm. Leben, Werk und Zeitalter des Thukydides : mit einer Einleitung zu Aesthetik der historischen Kunst überhaupt. Nachdruck der Ausg. Götting. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2003. xvi, 575. ISBN 3487120267. info
 • A history of Greecefrom the time of Solon to 403 B.C. Edited by George Grote - J. M. Mitchell - M. Cary. London: Routledge, 2002. xxxviii, 9. ISBN 0203425847. info
 • LEPPIN, Hartmut. Thukydides und die Verfassung der Polis : ein Beitrag zur politischen Ideengeschichte des 5. Jahrhunderts v. Chr. Berlin: Akademie-Verlag, 1999. 253 s. ISBN 3050034580. info
 • Epos o Gilgamešovi. Translated by Lubor Matouš. Vyd. 4., v Mladé frontě 2. Praha: Mladá fronta, 1997. 148 s. ISBN 8020402810. info
 • LEXA, František. Náboženská literatura staroegyptská. D. 1. 2., přehl. vyd. V Praze: Herrmann & synové, 1997. 169 s. : i. info
 • LEXA, František. Náboženská literatura staroegyptská. D. 2. 2., přehl. vyd. V Praze: Herrmann & synové, 1997. 240 s. : i. info
 • KLÍMA, Josef. Zákony Asýrie a Chaldeje : pokračovatelé Chammurapiho. Praha: Academia, 1985. info
 • Nejstarší řecká lyrika. Praha: Svoboda, 1981. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Poetika ; Rétorika ; Politika [Aristoteles, 1980] : Politika [Aristoteles] (Přít.) : Rétorika [Aristoteles] (Přít.). Bratislava: Tatran, 1980. info
 • KLÍMA, Josef. Nejstarší zákony lidstva : Chammurapi a jeho předchůdci. 1. vyd. Praha: Academia, 1979. 382 s., př. info
 • THUKYDIDES. Dějiny peloponnéské války. Praha: Odeon, 1977. info
 • HÉRODOTOS. Dějiny [Hérodotos]. Vyd. 2., v Odeonu 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1972. 548 s. info
 • LEXA, František. Veřejný život ve starověkém Egyptě. I. výklad. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. 239 s., ma. info
 • Řecká lyrika. Translated by Ferdinand Stiebitz. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954. 356 s. info
 • LEXA, František. Výbor z mladší literatury egyptské. 1. vyd. Praha: Šolc a Šimáček, 1947. 221 s. info
 • LEXA, František. Obecné mravní nauky staroegyptské. Sv. 3, Nauky Aniova a Amenemopetova. V Praze: Nákladem Filosofické fakulty University Karlovy, 1929. info
 • LEXA, František. Obecné mravní nauky staroegypské. Svazek prvý, Demotický morální papyrus leydenský : Enseignements moraux généraux des anciens egyptiens. Tome premier, Papyrus moral démotique de leide (Souběž.). Praha: Nákladem Filosofické fakulty University Karlovy, 1926. 97 listů. info
 • LEXA, František. Beletristická literatura staroegyptská. V Kladně: Nákladem J. Šnajdra, 1923. info
Výukové metody
Kritická analýza vybraných textů, diskuse.
Metody hodnocení
Přednes referátu v hodině.
Písemný test - otázky k ukázkám z několika probíraných textů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DSBcA15