DSBcA22 Dějiny starověkého Předního východu II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marek Todorov (cvičící)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 27. 2. 14:00–15:40 A21, Čt 5. 3. 14:00–15:40 A21, Út 24. 3. 12:00–15:40 B2.24, Út 31. 3. 12:00–15:40 B2.24, Čt 23. 4. 14:00–17:40 A21, Pá 24. 4. 8:00–9:40 B2.24, Čt 30. 4. 14:00–17:40 A21
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
DSBcA22/01: St 12:00–13:40 A21, M. Todorov
Předpoklady
Absolvování kurzu Dějiny Předního východu I (platí pro studenty oboru Dějiny starověku, neoboroví studenti si předmět mohou zapsat bez této podmínky)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obeznámit studenty s dějinami těch států starověkého Předního východu, jejichž dějiny, společnost a kulturu neumožňuje probrat jednosemestrální kurz "Dějiny Předního východu I".
Výstupy z učení
Student díky absolvování kurzu:
- bude schopen porovnat vývoj v Mezopotámii a Egyptě, probraný v 1. části tohoto předmětu, s vývojem v Malé Asii, Syropalestině, u jezera Van apod.
- bude moci porovnat analogie a odlišnosti mezi státy založenými etniky neznámého původu, Semity a Indoevropany.
Osnova
 • 1) Vznik a vývoj chetitského státu, zásluhy české vědy o chetitologii.
 • 2) Chetitská společnost, mytologie a ostatní kultura.
 • 3) Stát Mitanni a Urartu. Jejich návaznost na mezopotámské civilizace, nové poznatky o hlavním městě Mitanni. Podoba urartejských měst.
 • 4) Postavení panovníka ve státě Chetitů, v Mitanni a Urartu.
 • 5) Aramejské městské státy v Sýrii.
 • 6) Náboženství uvedených států.
 • 7) Frygové a Lýdové v Malé Asii.
 • 8) Vznik a vývoj staroperské říše.
 • 9) Vláda, společnost, náboženství a kultura Persie.
 • 10) Indoevropští nomádi 1. tisíciletí př. n. l. (Kimmeriové, Skythové, Sarmati).
 • 11) Nové objevy české egyptologie.
 • 12) Novinky v bádání české orientalistiky.
Literatura
  povinná literatura
 • BAREŠ, Ladislav, Rudolf VESELÝ a Eduard GOMBÁR. Dějiny Egypta. Vyd. 1. Brno: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 821 s. ISBN 9788071069713. info
 • BOUZEK, Jan a Radislav HOŠEK. Antické Černomoří. Praha: Svoboda, 1978. 349 s., [9. info
 • KLÍMA, Otakar. Sláva a pád starého Iránu. 1. vyd. Praha: Orbis, 1977. 252 s., [1. info
  doporučená literatura
 • MAREK, Christian. Geschichte Kleinasiens in der Antike. 2. Auflage. München: Beck, 2010. s. 152-159.
 • Mechanismen und Institutionen der Redistribution in der hethitischen Wirtschaft Praha, Národní muzeum, 2003, CD-R, 106 s.
 • ZICK, Michael. Türkei: Wiege der Zivilisation. Stuttgart: Konrad Theiss, 2008. ISBN 978-3-8062-2110-7.
 • SULIMIRSKI, Tadeusz. Sarmatians. Moskva: Centrpoligraf, 2008. 190 s. ISBN 9785952437128. info
 • First civilizationsancient Mesopotamia and ancient Egypt. Edited by Robert Chadwick. 2nd ed. Oakville, Conn.: Equinox Pub., 2005. xviii, 269. ISBN 1904768784. info
 • REDGATEOVÁ, Anna Elizabeth. Arméni. Translated by Václav A. Černý. Praha: Lidové noviny, 2003. 424 s. ISBN 80-7106-350-9. info
 • BAINES, John a Jaromír MÁLEK. Svět starého Egypta : kulturní atlas : Atlas of ancient Egypt (Orig.). Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 1996. 240 s. : i. info
 • SMIRNOV, A.P. Skytové : Skify (Orig.). Translated by Josef Vlášek. 1. vyd. Praha: Panorama, 1980. 203 s., [3. info
 • HÉRODOTOS. Dějiny [Hérodotos]. Vyd. 2., v Odeonu 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1972. 548 s. info
 • KLÍMA, Otakar. Zarathuštra. Praha: Orbis, 1964. info
Výukové metody
Přednášky doplněné teoretickou přípravou studentů.
Seminář: četba a rozbor pramenů, diskuse.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení má podobu ústní zkoušky zaměřené na prověření znalostí témat vysvětlených během semestru.
Je nutné se i samostatně doma připravovat.
Seminární část je hodnocena na základě domácí přípravy, aktivity v hodinách a závěrečného testu, popřípadě seminární práce.
Pro přístup k ústní zkoušce je nutné ukončit seminární část.
Mimořádný režim jaro 2020: místo ústní zkoušky je nutné splnit test formou odpovědníku v isu.
Informace učitele
Další literatura bude studentům sdělena přednášejícími. | Additional literature will be communicated to the students by the lecturers.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti Dějin starověku ukončují předmět zkouškou. Studenti jiných oborů ukončují kolokviem.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DSBcA22