DSBcA24 Topografie starověkého Řecka

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 D21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Podrobný prehľad o historickej geografii starovekého Grécka (vrátane západného pobrežia Male Ázie, a ostrovov Kréta, Rodos a Cyprus).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování predmetu schopný:
- orientovať sa v historickej geografii jadra starovekého gréckeho sveta, tak ako sa vyformovala od začiatku archaického do konca klasického obdobia;
- prepojiť takto získané znalosti s konkrétnym historickým kontextom;
- mať prehľad o hlavných politických a kultúrnych centrách gréckeho sveta, o ich výzore, materiálnej kultúre, apod., miestach rozhodujúcich vojenských stretnutí apod.;
- poznať hlavné historické a kultúrne pamiatky na území Grécka.
Osnova
 • 1. Úvod - geomorfológia Grécka.
 • 2.-3. Peloponéz.
 • 4.-5. Attika a stredné Grécko.
 • 6. Severozápadné Grécko.
 • 7. Tesália.
 • 8. Makedónia.
 • 9. Západná Malá Ázia.
 • 10. Sporády, Kyklady a Dodekanéz.
 • 11. Kréta a Rodos.
 • 12. Cyprus.
Literatura
  povinná literatura
 • GROH, František. Topografie starých Athen. Část první a druhá. Praha 1909 a 1913.
  doporučená literatura
 • BARTONĚK, Antonín. Řecko, Turecko, Kypr [Bartoněk, 1985]. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1985. 346 s. info
Výukové metody
Prednášky.
Metody hodnocení
Ústna alebo písomná skúška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DSBcA24