DSBcA25 Topografie starověkého Říma a Itálie

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Marie Pardyová, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
přehled řeckých a římských dějin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům logický a funkční přehled vývoje místopisu starověké Itálie a Říma jako hlavního politického, kulturního a rovněž ikonického centra římské civilizace.
Výstupy z učení
Student se bude spolehlivě orientovat v kulturní topografii antického Říma a orientačně i v topografii antické Itálie a památkách nejdůležitějších center římské civilizace na Apeninském poloostrově a přilehlých ostrovech.
Osnova
 • 1. Fyzický zeměpis Itálie, její členění - v antice, po jejím zániku, v průběhu středověku, současnost (od sjednocení Itálie). Lokalizace stěžejních kultur, jejich jazyková příslušnost, kulturní a hospodářská návaznost na charakter obývaného prostředí. Vzájemné ovlivnění: viz Etruskové a Latinové. Expanze Říma, centuriace, vznik kolonií, charakteristická topografie měst. Venkov: hospodářské usedlosti - villae a jejich potenciál v dalším vývoji.
 • 2. Latium vetus, Řím a jižní Sabinsko - oblast, kde se formovala raná římská kultura a odkud expandovala do dalších oblastí. Počátky Říma - urbs quadrata, septimontium, rozvoj podoby města-Říma za Tarquiniovců. Opevnění a město v rané a střední republice.
 • 3. Forum Romanum, charakteristika a vývoj topografie, Capitolium.
 • 4. Císařská fora, luxusní sídla na Palatinu a v okolí (neronovský komplex Domus aurea, domitianovský palác na Palatinu).
 • 5. Martovo pole a jeho rozvoj v době císařské - významné stavby a památníky.
 • 6. Divadla, cirky, amfiteátry. Obytné čtvrti a jejich charakteristika.
 • 7. Římské vodovody, silnice, říční doprava na Tiberu. Přímořský satelit hlavního města - Ostia.
 • 8. Thermy, další doklady římské okázalosti - obelisky, vítězné oblouky, císařská mauzolea.
 • 9. Umbria, Latium, charakteristika kraje a významné lokality.
 • 10. Etruria, Gallia cisalpina a významné lokality.
 • 11. Kampania, Samnium, Bruttium, Calabria, Apulia - řecká a římská centra.
 • 12. Římská Sicílie a další ostrovy v Jaderském i Tyrrhénském moři.
Literatura
  povinná literatura
 • BRTNICKÝ, L. Topografie starověkého Říma. Praha, 1925. info
 • RICHARDSON, Lawrence Jr. A new topographical dictionary of ancient Rome. Baltimore: The Johns Hopkins Uiversity Press, 1992. xxxiv, 458. ISBN 0801843006. info
  doporučená literatura
 • DAL MASO, L. B. La Rome des Césars. Toute Rome antique hier et aujourd'hui. info
 • NASH, Ernest. Pictorial dictionary of ancient Rome. Vol. 2. Rev. ed. London: Thames and Hudson, 1968. 535 s., S. info
 • NASH, Ernest. Pictorial dictionary of ancient Rome. Vol. 1. Rev. ed. London: Thames and Hudson, 1968. 544 s., 67. info
 • HELBIG, Wolfgang a Bernard ANDREAE. Führer durch die öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom. Museo Ostiense in Ostia antica, Museo der Villa Hadriana in Tivoli, Villa Albani. Edited by Hermine Speier. 4., völlig neu bearbeitete. Tübingen: Ernst Wasmuth, 1972. xxvii, 658. ISBN 3803010063. info
 • DAL MASO, L. B. Archaeological Latium. Milano 1980.
 • BORSARI, L. Topografia di Roma antica. Milano, 1897. info
 • LUGLI, G. I monumenti antichi di Roma e suburbio I-IV. Roma, 1931. info
 • LANCIANI, Rodolfo. Forma urbis Romae. Roma: Quasar, 2007. 11 s. ISBN 9788871403479. info
 • Atlante di Roma Antica : biografia e ritratti della città. Edited by Andrea Carandini - Paolo Carafa. Milano: Electa, 2012. 446 s. ISBN 9788837085100. info
 • Atlante di Roma Antica : biografia e ritratti della città. Edited by Andrea Carandini - Paolo Carafa. Milano: Electa, 2012. 637 s. ISBN 9788837085100. info
 • COARELLI, F. Roma. Guida archeologica. Roma 2004.
 • CLARIDGE, Amanda. Rome : an Oxford archaeological guide. Edited by Judith Toms - Tony Cubberley. Second edition, revised and. New York: Oxford University Press, 2010. xiv, 540. ISBN 9780199546831. info
 • SOMMELLA, P. Italia antica. L'urbanistica romana. Roma 1988.
Výukové metody
Přednáška s bohatým doprovodným materiálem (mapovým, obrazovým).
Metody hodnocení
Dva průběžné písemné testy během semestru, závěrečný test na konci semestru. V případě potřeby následné ústní přezkoušení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/DSBcA25