DSBcB021 Dějiny starověkého „sportu“ (Řím)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Bc. Jiří Kouřil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 21. 4. 17:00–20:40 K21, St 22. 4. 16:00–19:40 B2.43, Út 28. 4. 17:00–20:40 K21, St 29. 4. 16:00–19:40 B2.43, Út 5. 5. 17:00–20:40 K21, St 6. 5. 16:00–19:40 B2.43
Předpoklady
! DSBcB21 Sport v antice II && ! NOW ( DSBcB21 Sport v antice II )
Základní znalost dějin antického světa. Na předchozí předmět se navazuje nepřímo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/65, pouze zareg.: 0/65, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/65
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na dějiny tělesných cvičení, "sportu" a her ve starověku od helénismu. Cílem je seznámit studenty s antickými tělesnými cvičeními a systémy výchovy, jednotlivými soutěžemi už především profesionálního "sportu" a samotnými atlety i jinými "sportovci". Po ukončení předmětu se bude student orientovat v jednotlivých „sportovních“ disciplínách starověku a jejich výstupech.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
- srovnat římské a jiné starověké "sportovní" aktivity mezi sebou a se současností,
- se současností srovnat "sportovní" diváctví a různé divácké výstupy,
- rozumět některým "sportovním" ideálům a výstupům, které měly silný vliv na římský "sport",
- rozumět některým odborným pojmům,
- rozumět pravidlům starověkých disciplín a her a jejich změnách v historickém vývoji ve starověku,
- orientovat se v pramenech a odborné literatuře zabývající se tímto tématem.
Osnova
 • Profesionální helénistický sport.
 • Trénink a životospráva.
 • Isoolympijské a jiné hry.
 • Sport u Etrusků.
 • Římský sport a tělesná cvičení.
 • Gladiátorské hry.
 • Závody vozů.
 • Římské sportovní diváctví.
 • Umělecké vyjádření sportu.
 • Barbarské státy a sport.
 • Přechod ke středověku a středověký sport.
 • Rytířství a kalokagathia.
 • Odkaz antiky pro současnost v oblasti pohybové kultury.
Literatura
  povinná literatura
 • PAUSANIAS. Cesta po Řecku. I. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1973. 581 s. info
 • PAUSANIAS. Cesta po Řecku. II. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1974. 428 s. info
 • DUNKLE, Roger. Gladiátoři : krutá podívaná ve starověkém Římě. Translated by Kateřina Novotná. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2011. 356 stran. ISBN 9788074290312. info
 • FLORI, Jean. Rytíři a rytířství ve středověku. Translated by Dominika Kovářová - Gustav Francl. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2008. 253 s. ISBN 9788070218976. info
 • KYLE, Donald G. Sport and spectacle in the ancient world. 1st pub. Malden: Blackwell Publishing, 2007. xv, 403. ISBN 9780631229711. info
 • Spectacles of death in ancient Rome. Edited by Donald G. Kyle. New York: Routledge, 1998. xii, 288 p. ISBN 0415096782. info
  doporučená literatura
 • A companion to sport and spectacle in Greek and Roman antiquity. Edited by Paul Christesen - Donald G. Kyle. Chichester: Wiley Blackwell, 2014. xx, 658. ISBN 9781118610046. info
 • DUBY, Georges. Rytíř, žena a kněz :manželství ve Francii v době feudalismu. Praha: Garamond, 2003. 238 s. ISBN 80-86379-44-2. info
 • MEIJER, F. J. Gladiátoři. Translated by Petra Shürová. Praha: Aurora, 2006. 222 s. ISBN 8072990853. info
 • OLIVOVÁ, Věra. Sport a hry ve starověkém světě. V Praze: Artia, 1988. 207 s. : i. info
  neurčeno
 • GUTTMANN, Allen. Essays on sport history and sport mythology. Edited by Donald G. Kyle - Gary D. Stark. 1st ed. College Station: Texas A & M Press, 1990. 154 s. ISBN 0890964548. info
 • CHRISTESEN, Paul. Sport and democracy in the ancient and modern worlds. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. xvii, 309. ISBN 9781107012691. info
 • KÖSSL, Jiří, Jan ŠTUMBAUER a Marek WAIC. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 159 s. ISBN 9788024615660. info
 • KOVAŘÍK, Jiří. Rytířské bitvy a osudy. Vyd. 1. praha: Mladá fronta, 2006. 346 s. ISBN 8020414991. info
 • OLIVOVÁ, Věra. Lidé a hry : historická geneze sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1979. 604 s. : i. info
 • SÁBL, Václav. Od Olympie k Římu 1960 : z dějin olympijských her. Vyd. 1. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1960. 351 s., [4. info
 • STRACHOVÁ, Milena a Ján GREXA. Dějiny sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 121 s. ISBN 978-80-210-7359-3. URL info
Výukové metody
Přednáška, diskuse.
Metody hodnocení
Soutěž a hromadný pohovor nad vybraným tématem z probrané látky či test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DSBcB021