DSBcB028 Věda, technika a technologie starověku

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tereza Antošovská (přednášející)
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. (přednášející)
PhDr. Jiří Kouřil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Mučka (přednášející)
Mgr. Tereza Ševčíková (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:30–14:05 A21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty jak s přístupem k „vědě“ ve starověkých společnostech, k její koncepci a zásadním teoriím a přínosům, tak zejména s praktickými znalostmi technickými a s technologickými postupy, jež byly v těchto společnostech používány v praktickém životě.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu získá ucelenou představu o „vědecko-technickém“ stavu starověkých společností na základě vybraných témat. Kurz bude zaměřen na klasickou antiku.
Osnova
  • 1) Úvodní hodina; prameny, literatura 2) Přístup k vědě, technice a technologiím 3) Vědění pro život a smrt; Informační technologie 4-5) Matematika 6) Astronomie 7) Astrologie; alchymie 8) Zdroje energie, zemědělství a výroba 9) Vojenská technika 10) Stavitelství, konstruktérství 11) Medicína 12) Nauka o přírodě a člověku
Literatura
  • PORTER, Roy. Dějiny medicíny : od starověku po současnost. Translated by Jaroslav Hořejší. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2013. 809 s. ISBN 9788072602872. info
  • The Oxford handbook of engineering and technology in the classical world. Edited by John Peter Oleson. Oxford: Oxford University Press, 2008. xviii, 865. ISBN 9780199734856. info
  • HEATH, Thomas Little. A history of Greek mathematics. [Boston, Mass.]: Adamant media corporation, 2006. xi, 586. ISBN 0543968766. info
  • ŠPELDA, Daniel. Astronomie v antice. Ostrava: Montanex, 2006. 262 s. ISBN 8072252100. info
  • NUTTON, Vivian. Ancient medicine. London: Routledge, 2005. xiii, 486. ISBN 0415368480. info
Výukové metody
přednáška, četba pramenů, praktické ukázky
Metody hodnocení
test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/DSBcB028