DSBcB03 PVH v kontextu starověkých dějin

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Nina Jašková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Nina Jašková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PV ) && ! DSBcB003 PVH pro dějiny starověku
Kurz je určen pro začátečníky a nepředpokládá žádnou předchozí znalost pomocných věd historických.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vysvětlit základy pomocných věd historických a prakticky předvést, proč hrají podstatnou roli v oboru starověkých dějin.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vysvětlit termín "PVH"; vyjmenovat a charakterizovat pomocné vědy; přečíst písmo antických písemných pramenů; vysvětlit princip římského kalendáře; shrnout měření času v antice
Osnova
 • I. Úvod: Co jsou PVH
 • II. Latinské písmo na paleografických psacích látkách v antice a) dochované písemné památky b) typy písma (capitalis rustica, capitalis quadrata, starší římská kurzíva, mladší římská kurzíva) - rozdělení, vývoj písma, znaky jednotlivých typů písma, zkratky
 • III. Správa v Římě (kancelář a písemnosti) 1) Doba královská a období republiky 2) Politika a písemnosti za Augusta 3) Byrokratická správa za Claudia 4) Neronova politika 5) Písemnosti z období Flaviovské dynastie a adoptivních císařů
 • IV. Křesťanská éra a liturgické knihy 1) Osoba Ježíše Krista a první pronásledování křesťanů 2) Apoštolové a evangelia 3) Co je kodikologie 4) Bible a její překlady
 • V. Exkurze
Literatura
  povinná literatura
 • HLAVÁČEK, Ivan - KAŠPAR, Jaroslav - NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. 2. vyd. Jinočany: H&H, 1994.
 • Friedrich Gustav, Rukověť křesťanské chronologie. Praha 1934; 2.vyd. Praha, Paseka, 1997.
  doporučená literatura
 • Friedrich, Gustav. 1898. Učebná kniha paleografie latinské. Praha: Bursík-Kohout.
 • Bláhová, Marie. Historická chronologie. Praha 2001.
 • Bischoff, Bernhard. 1979. Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. Berlin.
Výukové metody
přednášky, diskuze
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je zpracování referátu a prezentace.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/DSBcB03