DSBcB19 Obchod ve starověku

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Štěpánek (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Štěpánek
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
! DSBcB019 Obchod ve starověku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V jednotlivých týdenních přednáškách tvořených kontaktní výukou studenti pomocí rozboru a interpretací dostupných písemných a archeologických pramenů získají přehled o vzniku a vývoji obchodu ve starověkém světě. Specifičnost této přednášky je dána šíří jejího záběru a zdánlivě neuchopitelným (nehmotným) tématem - obchodem. Mezi hlavní témata výuky patří subjektivně vybrané obchodní/tržní fenomény (vznik obchodu, peněz, obchod s otroky apod.), ale také historické období nazírané z perspektivy obchodu (pozdní doba bronzová, pozdní antika).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy antického obchodu
- určit a popsat antické ekonomické trendy
- aplikovat obchodní/tržní náhled na antické dějiny
- analyzovat současné vědecké poznatky v antické ekonomice
Osnova
 • 1. Úvod do studia předmětu, seznámení se základní literaturou
 • 2. Počátky obchodu - neolit, nejstarší civilizace (Sumer, Egypt)
 • 3. Obchod na prahu antiky - Mínojci, Chetité, mykénské Řecko
 • 4. Od mořských národů k prvním mincím
 • 5. Fénická a řecká kolonizace
 • 6. Itálie a barbarikum do přelomu letopočtu I
 • 7. Itálie a barbariku do přelomu letopočtu II
 • 8. Obchodní stezky, které spojovaly Středomoří s okolním světem
 • 9. Obchod v době přechodu mezi antikou a středověkem
Literatura
  povinná literatura
 • Toutain, Jules (1979). The Economic Life of the Ancient World. Ayer Publishing. ISBN 0-405-11578-4.
 • Lindsay, W S (2006). History of Merchant Shipping and Ancient Commerce. Adamant Media Corporation. ISBN 0-543-94253-8.
 • ZIMÁK, Alexandr. Mezi třemi světadíly : obchod a lidé na vlnách Středozemního, Černého a Rudého moře. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 253 s. ISBN 9788072773770. info
  doporučená literatura
 • L S Etheredge, Syria, Lebanon, and Jordan, The Rosen Publishing Group, 15 Jan 2011, ISBN 1615303294
 • Hendin, D. (2007). Ancient Scale Weights and Pre-Coinage Currency of the Near East, Amphora Books, NY. ISBN 978-0-9654029-4-1.
 • Elisseeff, Vadime (2000). The Silk Roads: Highways of Culture and Commerce. Berghahn Books. ISBN 1-57181-221-0.
 • P D Curtin - Cross-Cultural Trade in World History Cambridge University Press, 25 May 1984 ISBN 0521269318
 • Burns, Thomas Samuel (2003). Rome and the Barbarians, 100 B.C.-A.D. 400. Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-7306-1.
 • Silver, Morris (1983). Prophets and Markets: The Political Economy of Ancient Israel. Springer. ISBN 0-89838-112-6
 • The Oxford handbook of Greek and Roman coinage. Edited by William E. Metcalf. Oxford: Oxford University Press, 2012. xviii, 688. ISBN 9780199372188. info
 • Coinage and identity in the Roman Provinces. Edited by C. J. Howgego - Volker Heuchert - Andrew Burnett. New York: Oxford University Press, 2005. xv, 228, [. ISBN 9780199237845. info
 • BERTMAN, Stephen. Handbook to life in ancient Mesopotamia. New York, N.Y.: Facts On File, 2003. xii, 396. ISBN 0816043469. info
Výukové metody
týdenní přednáška
Metody hodnocení
aktivita v hodině, písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.