DSBcB29 Vikingové na mořích i na pevnině

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 C33
Předpoklady
! DSBcB029 Vikingové
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 143/200, pouze zareg.: 0/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům pochopit složité období evropských dějin v jeho negativním i pozitivním rozměru. Studenti poznají další z přechodných období dějin, kdy dochází k velkým vývojovým změnám v prostředí určité části evropské společnosti, totiž ve Skandinávii, a tyto změny se projevují destabilizací značné části evropského prostoru. Vikinskou dobu budou moci porovnat s dalšími podobnými obdobími dějin a nalézat tak hlavní příčiny velkých výbojů, migrací, ale zároveň také poznat Normany jako mořeplavce, objevitele, básníky, zemědělce, obchodníky a řemeslníky.
Výstupy z učení
Student
- dokáže posoudit vikinské období nejen po stránce vojenské, ale dokáže popsat také běžné ekonomické činnosti Vikingů
- dokáže porovnat jejich působení v Karlovské říši, Británii a dalších ostrovech v Severním moři, ve Středomoří a v Rusku
- získá vědomosti o zákonitostech přechodných období dějin,
- o integračních procesech ve společnostech vikinského období
Osnova
 • Pojem Vikingové, doba vikinská a její příčiny (družiny, náčelníci, králové, piráti); hlavní prameny k tomuto období a jejich hodnota
 • Ódin a Kristus (severské polyteistické náboženství, pohřební ritus a christianizace germánského severu)
 • Konflikt a spolupráce: Normané v Británii a na okolních ostrovech
 • Století bojů: Vikingové a karolínská říše I a II
 • Mezi císaři a papeži: Vikingové ve Středomoří I a II
 • Normané nebo Slované (Rusko)
 • Vikinské lodi a vojenství, válečnická magie
 • Normané jako zemědělci, obchodníci a řemeslníci
 • Island, Grónsko a objevení Ameriky
 • Vikinská etika, poezie, ságy; ikonografie runových kamenů
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů a sever Evropy. Vikingové na mořích i na pevnině. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2017. 280 s. Historica. ISBN 978-80-7429-744-1. info
 • BATEY, Colleen. Svět vikingů : kulturní atlas : Cultural atlas of the Viking world (Orig.). Translated by Ilona Gottwaldová. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 1998. 240 s. : i. ISBN 80-7176-669-0. info
 • KAŇA, Jaroslav. Královské ságy. Praha: Albatros, 1980. info
  doporučená literatura
 • Cultural atlas of the Viking world (Orig.) : Svět vikingů : kulturní atlas. info
 • NYLÉN, E. Stones, Ships and Symbols. Stockholm 1988.
 • PRICE, N. Religion and War in the Late Iron Age in Scandinavia. Uppsala 2002.
 • BYOCK, J. L. Viking Age Iceland. London 2001
 • NORWICH, J. J. Die Wikinger im Mittelmeer. Das Südreich der Normannen 1016 –1130. II. vydání: Wiesbaden 1974.
 • BILL, J. The Oseberg Ship and Ritual Burial. In: G. WILLIAMS – P. PENTZ – M. WEMHOFF (Ed). Viking. Nationalmuseet (National Museum of Denmark, British Museum, Museum für Vor – und Frühgeschichte, Staatliche Museen zu Berlin) 2013. S. 200–202.
 • ROESDAHL, E. The Vikings. New York 1987.
 • LOGAN, F. D. Die Wikinger in der Geschichte. Stuttgart 1987.
 • S. BRINK, N. PRICE (Ed.), Viking World. Oxford-New York 2008.
 • HOUBEN, H. Politische Integration und regionale Identitäten im normannisch-staufischen Königreich Sizilien. In: Fragen der politischen Integration im mittelalterlichen Europa. Ed. W. Maleczek. Ostfildern 2005. S. 171-184
 • BOYER, R. Les Vikings – histoire et civilisation. Paris, 2. vydání 2002.
 • BRØNSTED, J. Vikingové. Praha 1962.
 • BILL, J. The Oseberg Ship and Ritual Burial. In: G WILLIAMS – P. PENTZ – M. WEMHOFF (Ed). Viking. Nationalmuseet (National Museum of Denmark, British Museum, Museum für Vor – und Frühgeschichte, Staatliche Museen zu Berlin) 2013. S. 200 –202.
 • GUNELL, R. Hof, Halls, God(ar)and Dwarves. An Examination of the Pagan Icelandic Hall. Cosmos 17 (1), 2004, s. 3 –36.
 • OXENSTIERNA, E. Die Wikinger. Mundus Verlag. 2002.
 • Vyprávění o minulých letech : Nestorův letopis ruský - nejstarší staroruská kronika. Edited by Nestor, Translated by Michal Téra. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 276 stran. ISBN 9788074651199. info
 • BUSCK, Steen a POULSEN HENNING. Dějiny Dánska. 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-908-9. info
 • HROCH, Miroslav, Helena KADEČKOVÁ a Elisabeth BAKKE. Dějiny Norska. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 340 s. ISBN 8071064076. info
 • TAVIANI-CAROZZI, Huguette. La terreur du monde : Robert Guiscard et la conquête normande en Italie : mythe et histoire. [Paris]: Fayard, 1996. 559 s. ISBN 9782213595986. info
 • ARBMAN, Holger. Vikingové. Praha: Mladá fronta, 1969. info
 • SNORRI STURLUSON, 1178-1241. Heimskringla. 3. Edited by Bjarni Ađalbjarnarson. Reykjavík: Íslenzka fornritafélag, 1951. cxv, 469 s. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Písemný test z probrané látky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DSBcB29